6 σημαντικά γεγονότα για το σχολικό σύστημα της Γερμανίας

6 σημαντικά γεγονότα για το σχολικό σύστημα της Γερμανίας

Ενώ πολλές πτυχές του σχολικού συστήματος της Γερμανίας είναι γνωστές, υπάρχουν αρκετά εκπληκτικά χαρακτηριστικά που το διαφοροποιούν από τις εκπαιδευτικές προσεγγίσεις άλλων χωρών…

1. Η κατ’ οίκον εκπαίδευση δεν επιτρέπεται στη Γερμανία

Στη Γερμανία, η κοινωνικοποίηση θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της εκπαίδευσης και, ως εκ τούτου, το να παίρνετε τα παιδιά σας από το σχολείο για να τα διδάξετε στο σπίτι απαγορεύεται από το νόμο.

Οι μαθητές ηλικίας 6 έως 15 ετών υπόκεινται στην Schulpflicht (“σχολική υποχρέωση”) και πρέπει να παρακολουθούν το σχολείο, αλλιώς οι γονείς τους μπορούν να τιμωρηθούν από το νόμο.

Ο κανόνας αυτός έχει επιβεβαιωθεί τα τελευταία χρόνια από το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας.

Ωστόσο, εάν οι γονείς θέλουν να ενισχύσουν τη μάθηση των παιδιών τους διδάσκοντάς τα στο σπίτι επιπλέον των σχολικών μαθημάτων, αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα.

2. Πρώιμη εξειδίκευση στη Γερμανία

Ένα από τα πιο εκπληκτικά χαρακτηριστικά του γερμανικού εκπαιδευτικού συστήματος είναι το πόσο νωρίς τα παιδιά αρχίζουν να “εξειδικεύονται”, ή να ακολουθούν μια συγκεκριμένη εκπαιδευτική πορεία.

Σε αντίθεση με ορισμένα άλλα εκπαιδευτικά συστήματα που προσφέρουν ένα πιο γενικευμένο πρόγραμμα σπουδών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το γερμανικό σχολικό σύστημα αρχίζει να κατευθύνει τους μαθητές σε διαφορετικές εκπαιδευτικές κατευθύνσεις σχετικά νωρίς.

Ενώ το σχολικό σύστημα διαφέρει ελαφρώς σε κάθε κρατίδιο, σε γενικές γραμμές, υπάρχουν τρεις τύποι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Gymnasium, Hauptschule και Realschule.

Το Gymnasium είναι το σχολείο για τους πιο καλούς μαθητές, οι οποίοι συνεχίζουν για να κάνουν το Abitur, το οποίο είναι μια εξέταση που απαιτείται για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο.

Τα Realschulen κατευθύνουν τους μαθητές σε επαγγέλματα όπως πωλητές, νοσηλευτές και γραμματείς, ενώ τα Hauptschulen βοηθούν τους μαθητές να εξελιχθούν στον εμπορικό και βιομηχανικό τομέα.

Η απόφαση για το ποια από αυτές τις σχολές θα παρακολουθήσει ένα παιδί λαμβάνεται από τον δάσκαλο της τάξης στο τέλος του Grundschule (δημοτικού σχολείου) σε συνεννόηση με τους γονείς, όταν ο μαθητής είναι περίπου 10 ή 11 ετών.

Το σύστημα αυτό, το οποίο αποσκοπεί στην προσαρμογή της εκπαίδευσης στις ατομικές ικανότητες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, έχει επικριθεί για την εμπέδωση των κοινωνικών ανισοτήτων και την πολύ πρώιμη λήψη μιας απόφασης που μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στη μελλοντική ακαδημαϊκή και επαγγελματική πορεία των μαθητών.

Άποψη συντάκτη: Η δικαιοδοσία που δίνεται σε έναν δάσκαλο να αποφασίζει το μέλλον που κρίνει την ζωή ενός παιδιού, όταν αυτό είναι 10-11 χρονών είναι παρωχημένη και άδικη!

Υπάρχουν εδώ και χρόνια “φωνές διαμαρτυρίας” ό,τι ορισμένοι δάσκαλοι έχουν αποφασίσει προκατειλημμένα ανάλογα την εθνικότητα, την οικονομική επιφάνεια των γονέων κτλ.

Επιπρόσθετα, ένα παιδί είναι πιθανόν να αποδώσει σε μεγαλύτερη ηλικία ή την συγκεκριμένη χρονιά να αντιμετωπίζει προσωπικές δυσκολίες που να του στερούν την συγκέντρωση.

Οι σημαντικές ημερομηνίες και οι σχολικές παραδόσεις στη Γερμανία;
Πρώιμη εξειδίκευση στη Γερμανία

3. Ειδικά σχολεία στη Γερμανία

Ενώ τα εκπαιδευτικά συστήματα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες κινούνται προς πιο ενταξιακές μορφές εκπαίδευσης, η Γερμανία εξακολουθεί να διαθέτει ειδικά σχολεία για παιδιά με ειδικές ανάγκες.

Τα Förderschulen και τα Sonderschulen είναι δύο τύποι σχολείων για παιδιά με ποικίλες ειδικές ανάγκες: συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτικών δυσκολιών, σωματικών αναπηριών, αισθητηριακών διαταραχών και αναπτυξιακών διαταραχών.

Ενώ αυτά τα “ειδικά” σχολεία στοχεύουν στην παροχή εξατομικευμένης υποστήριξης και εστιασμένου μαθησιακού περιβάλλοντος για τους μαθητές, έχουν επίσης αποτελέσει αντικείμενο συζητήσεων σχετικά με την ένταξη και την ενσωμάτωση.

Η πολιτική αυτή έχει επίσης επικριθεί ότι δεν ανταποκρίνεται στην επικυρωμένη από την ΕΕ το 2008 Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, η οποία απαιτεί μια πιο περιεκτική, ολοκληρωμένη εκπαίδευση για τους μαθητές με αναπηρία.

Οι επικριτές λένε ότι με τον διαχωρισμό των μαθητών με ειδικές ανάγκες, το γερμανικό σύστημα ειδικής εκπαίδευσης αποτυγχάνει, καθώς θέτει τους μαθητές με αναπηρία σε μειονεκτική θέση και εμποδίζει την ενσωμάτωσή τους στην καθημερινή ζωή.

Γερμανία: Πώς τα σχολικά γεύματα θα γίνουν πιο υγιεινά;
Ειδικά σχολεία στη Γερμανία

4. Μια πρώιμη σχολική ημέρα

Παραδοσιακά, η γερμανική σχολική ημέρα αρχίζει στις 8:00 π.μ. και τελειώνει 1:00 ή 2:00 μ.μ.. – και αυτό εξακολουθεί συχνά να ισχύει.

Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές στη Γερμανία συχνά τρώνε το μεσημεριανό τους γεύμα στο σπίτι και ασκούν αθλητικές δραστηριότητες και χόμπι σε τοπικούς συλλόγους και όχι σε σχολική αθλητική ομάδα.

Αλλά τα τελευταία χρόνια, ορισμένα σχολεία στη Γερμανία έχουν αρχίσει να προσφέρουν ολοήμερη εκπαίδευση (Ganztagsschule). Προσφέρουν ώρες μελέτης για το διάβασμα στο σπίτι, εξωσχολικές δραστηριότητες και ένα ζεστό γεύμα.

5. Τοπικά σχολεία στη Γερμανία

Στη Γερμανία, τα σχολεία δεν διοικούνται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, αλλά είναι υπόθεση των επιμέρους κρατιδίων.

Τα Υπουργεία Παιδείας των 16 ομοσπονδιακών κρατιδίων είναι αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με το εύρος των μαθημάτων και τα προγράμματα σπουδών στα σχολεία και για τη ρύθμιση των μεταβάσεων μεταξύ διαφορετικών τύπων σχολείων – για παράδειγμα, εάν και πώς μπορεί να επιτραπεί στους μαθητές να μεταβούν από ένα Realschule σε ένα Gymnasium.

Το πόσο καλά εξοπλισμένα είναι τα σχολεία ποικίλλει επίσης σε μεγάλο βαθμό από περιοχή σε περιοχή, καθώς οι σχολικές εγκαταστάσεις πληρώνονται από τον τοπικό δήμο.

Τα σχολεία που στερούνται κονδυλίων ή περιφερειακής υποστήριξης μπορεί να έχουν παλαιωμένες ή ελλιπείς εγκαταστάσεις, ενώ άλλα μπορεί να είναι πλήρως ψηφιοποιημένα, με καλά εξοπλισμένες βιβλιοθήκες και σύγχρονο αθλητικό εξοπλισμό.

Πότε ανοίγουν τα σχολεία στην Γερμανία και τι ισχύει - σχολικό έτος 2021/2022
Τοπικά σχολεία στη Γερμανία

6. Πολλά παιδιά μαθαίνουν λατινικά

Ενώ τα αγγλικά είναι μακράν η πιο δημοφιλής ξένη γλώσσα που διδάσκεται στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Γερμανία, ακολουθούμενη από τα γαλλικά, στην τρίτη θέση βρίσκονται, παραδόξως, τα λατινικά.

Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας, για το σχολικό έτος 2021/2022, τη γλώσσα μάθαιναν το 6,4% ή 539.000 παιδιά και έφηβοι, ενώ ακολουθούν με μικρή διαφορά τα ισπανικά με 5,9% ή 496.000 μαθητές.

Κατά το προηγούμενο σχολικό έτος, περισσότεροι από τέσσερις στους πέντε μαθητές – 82,4% ή 6,95 εκατομμύρια – μάθαιναν αγγλικά.

GRland – Μην μαθαίνεις τα νέα τελευταίος!

Κάνε Like στη σελίδα μας στο Facebook και ενημερώσου πρώτος για όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Έγκαιρη, έγκυρη και ανεξάρτητη ενημέρωση. Όλες οι τελευταίες Ειδήσεις από τη Γερμανία, την Ελλάδα και τον κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.