9 αλλαγές στη νομοθεσία που θα επηρεάσουν τα οικονομικά σας

9 αλλαγές στη νομοθεσία που θα επηρεάσουν τα οικονομικά σας

Ορισμένοι από τους νόμους και τους κανονισμούς της Γερμανίας άλλαξαν μεταξύ 2022 και 2023, και αρκετοί από αυτούς θα έχουν άμεση επίδραση στα προσωπικά σας οικονομικά…

1. Υψηλότερες εισφορές στην υποχρεωτική ασφάλιση υγείας το 2023 στη Γερμανία

Η υποχρεωτική ασφάλιση υγείας θα είναι ακριβότερη το 2023, καθώς το όριο εισοδήματος που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των εισφορών στην υποχρεωτική ασφάλιση υγείας (GKV) θα αυξηθεί στα 59.650 ευρώ ετησίως.

Επιπλέον, θα γίνει δυσκολότερο για τους μισθωτούς να μεταβούν στην ιδιωτική ασφάλιση υγείας (PKV), επειδή χρειάζονται πλέον ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα 66.600 ευρώ ή περισσότερο, από 64.350 ευρώ το 2022.

Η μέση πρόσθετη εισφορά για όσους έχουν υποχρεωτική ασφάλιση υγείας θα αυξηθεί κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες στο 1,6%.

Με τον τρόπο αυτό θα αυξηθεί επίσης η μέγιστη εργοδοτική εισφορά για τους ιδιωτικά ασφαλισμένους σε 403,99 ευρώ για την υποχρεωτική ασφάλιση υγείας και σε 76,06 ευρώ (51,12 ευρώ στη Σαξονία) για την υποχρεωτική ασφάλιση νοσηλείας.

2. Υψηλότερο αφορολόγητο επίδομα για τους αποταμιευτές στη Γερμανία

Αυξάνεται επίσης το επίδομα για τους αποταμιευτές. Πρόκειται για ένα αφορολόγητο όριο για τα εισοδήματα που αποκτώνται από επενδύσεις, όπως οι τόκοι και τα μερίσματα.

Το ποσό θα αυξηθεί από 801 ευρώ σε 1.000 ευρώ ή από 1.602 ευρώ σε 2.000 ευρώ για τα έγγαμα ζευγάρια που φορολογούνται από κοινού. Πρόκειται για μια αύξηση της τάξης του 25 τοις εκατό περίπου.

Το βασικό αφορολόγητο ποσό θα αυξηθεί επίσης. Πρόκειται για το ποσό των χρημάτων που μπορείτε να κερδίζετε πριν πληρώσετε φόρους εισοδήματος.

Το 2023, το ποσό θα αυξηθεί από 10.347 ευρώ σε 10.908 ευρώ. Εάν είστε παντρεμένοι και υποβάλλετε κοινή δήλωση, το ποσό αυτό μπορεί να διπλασιαστεί.

3. Δεν υπάρχει πλέον όριο στα κέρδη από τη συνταξιοδότηση στη Γερμανία

Μετά το 2023, οι συνταξιούχοι θα μπορούν πιθανότατα να κερδίζουν απεριόριστο ποσό χρημάτων επιπλέον της σύνταξης γήρατος.

Η αλλαγή αυτή προτείνεται σε ένα σχέδιο νόμου που ονομάζεται “8. SGB IV Änderungsgesetzes”, το οποίο πρέπει ακόμη να εγκριθεί από την Bundestag και το Bundesrat.

Σύμφωνα με τη μεταρρύθμιση αυτή, όλοι όσοι λαμβάνουν χρήματα συνταξιοδότησης μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας συνταξιοδότησης, είτε πρόκειται για την κανονική ηλικία συνταξιοδότησης των 67 ετών είτε για την πρόωρη ηλικία των 63 ετών, θα μπορούν να κερδίζουν ένα απεριόριστο επιπλέον ποσό μέσω της εργασίας τους, χωρίς αυτό να επηρεάζει το συνταξιοδοτικό τους επίδομα.

Εάν λαμβάνετε χρήματα συνταξιοδότησης λόγω πλήρους μείωσης της εισοδηματικής σας ικανότητας, θα μπορείτε να κερδίζετε έως και 17.823,75 ευρώ μεικτά ετησίως (1.485,31 ευρώ μηνιαίως) επιπλέον της σύνταξής σας. Προηγουμένως, το όριο αυτό ήταν 6.300 ευρώ μικτά ετησίως.

Εάν λαμβάνετε σύνταξη λόγω μερικής μείωσης της ικανότητας απόκτησης εισοδήματος, το προβλεπόμενο όριο πρόσθετων αποδοχών θα είναι 35.647,50 ευρώ μικτά ετησίως.

Εάν το εισόδημά σας ήταν πολύ υψηλό πριν από τη μείωση της ικανότητας απόκτησης εισοδήματος, μπορεί να σας επιτραπεί να κερδίζετε ακόμη υψηλότερο ποσό.

Τέλος, οι συνταξιοδοτικές παροχές αναμένεται να αυξηθούν κατά 3,5 τοις εκατό στη δυτική Γερμανία και κατά 4,2 τοις εκατό στην ανατολική Γερμανία από την 1η Ιουλίου 2023.

Αυτό θα ευθυγραμμίσει περαιτέρω τα επίπεδα των συντάξεων μεταξύ των δύο περιοχών.

Εάν εφαρμοστεί το σχέδιο της έκθεσης συνταξιοδοτικής ασφάλισης της γερμανικής κυβέρνησης για το 2022, η αξία της σύνταξης στην ανατολική Γερμανία θα είναι το 99,3% της αξίας στη δυτική, μειώνοντας την ιστορική διαφορά.

9 αλλαγές στη νομοθεσία που θα επηρεάσουν τα οικονομικά σας
Δεν υπάρχει πλέον όριο στα κέρδη από τη συνταξιοδότηση στη Γερμανία

4. Δυνατότητα επένδυσης περισσότερων χρημάτων μέσω εταιρικού συνταξιοδοτικού προγράμματος (bAV) το 2023

Το ποσό φορολογικού κινήτρου για τις “Direktversicherungen”, τα “Pensionskassen” και τα “Pensionsfonds” ως μέρος του εταιρικού συνταξιοδοτικού προγράμματος (bAV) θα αυξηθεί από 564 ευρώ σε 584 ευρώ μηνιαίως το 2023.

Η εισφορά χωρίς κοινωνική ασφάλιση θα αυξηθεί επίσης από 282 ευρώ σε 292 ευρώ μηνιαίως.

Άλλα ιδιωτικά συνταξιοδοτικά προγράμματα θα επωφεληθούν επίσης: Από τον Ιανουάριο, το υψηλότερο ποσό επιδότησης χωρίς κοινωνική ασφάλιση θα ισχύει επίσης για τα “Unterstützungskassen” και “Direktzusagen” στο πλαίσιο της αναβαλλόμενης αποζημίωσης. Και σε αυτές τις περιπτώσεις θα αυξηθεί από 282 σε 292 ευρώ μηνιαίως.

5. Η “σύνταξη Rürup” εκπίπτει πλήρως από το 2023

Σε άλλο σημείο των συνταξιοδοτικών ειδήσεων, η “σύνταξη Rürup”, ή βασική σύνταξη, θα καταστεί πλήρως εκπεστέα από το 2023.

Επί του παρόντος, οι εισφορές για τη βασική σύνταξη μπορούν να εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα ως ειδικές δαπάνες μαζί με τις εισφορές για την υποχρεωτική συνταξιοδοτική ασφάλιση.

Το μέγιστο ποσό εισφοράς θα αυξηθεί σε 26.528 ευρώ (ή 53.056 ευρώ για τα παντρεμένα ζευγάρια) ετησίως από τον Ιανουάριο του 2023.

Στο πλαίσιο της τρίτης δέσμης ελαφρύνσεων της γερμανικής κυβέρνησης, το 100 τοις εκατό του ποσού αυτού εκπίπτει πλέον από τον φόρο, από 94 τοις εκατό το 2022. Αρχικά το ποσοστό έπρεπε να αυξηθεί στο 96 τοις εκατό μόνο το νέο έτος.

6. Αύξηση των επιδομάτων τέκνων και στέγασης το 2023 στη Γερμανία

Από την 1η Ιανουαρίου 2023 αλλάζουν και τα επιδόματα για τα παιδιά και τη στέγαση. Τα επιδόματα τέκνων θα αυξηθούν στα 250 ευρώ για κάθε παιδί.

Επιπλέον, περισσότερα από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά θα μπορούν πλέον να υποβάλουν αίτηση για επίδομα στέγασης από τις τοπικές αρχές στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του επιδόματος στέγασης.

Προηγουμένως, τα νοικοκυριά αυτά δεν πληρούσαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Το επίδομα στέγασης θα αυξηθεί επίσης από 180 ευρώ κατά μέσο όρο το μήνα σε 370 ευρώ κατά μέσο όρο το μήνα από την 1η Ιανουαρίου.

Η μεταρρύθμιση αυτή εφαρμόστηκε λόγω της αύξησης των ενοικίων και της ενεργειακής κρίσης.

Παράλληλα, τον Μάρτιο του 2023 (αναδρομικά από τον Ιανουάριο) θα τεθούν σε ισχύ φρένα τιμών για το φυσικό αέριο, το ηλεκτρικό ρεύμα και την τηλεθέρμανση.

Αυτά τα φρένα τιμών θα περιορίσουν το 80% της κατανάλωσης του προηγούμενου έτους σε 12 λεπτά ανά κιλοβατώρα για το φυσικό αέριο, 40 λεπτά ανά κιλοβατώρα για την ηλεκτρική ενέργεια και 9,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα για την τηλεθέρμανση.

7. Εισαγωγή του νέου Bürgergeld

Ένα νέο κοινωνικό πρόγραμμα με την ονομασία “Bürgergeld” (εισόδημα του πολίτη) θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2023. Αυτό θα αντικαταστήσει το σημερινό πρόγραμμα Hartz IV.

Ορισμένες αλλαγές που θα επέλθουν με το εισόδημα του πολίτη περιλαμβάνουν την αύξηση του κανονικού συντελεστή για τους άγαμους ενήλικες σε 502 ευρώ μηνιαίως και την αύξηση του επιδόματος για πρόσθετο εισόδημα. Θα εισαχθεί επίσης ένα εκπαιδευτικό επίδομα.

Αρχικά, προβλεπόταν να επιτραπεί στους δικαιούχους να διατηρούν περισσότερες αποταμιεύσεις για τον εαυτό τους.

Ωστόσο, τελικά η κυβέρνηση αποφάσισε ότι οι δικαιούχοι θα πρέπει να μπορούν να έχουν περιουσιακά στοιχεία μέχρι 40.000 ευρώ, συν 15.000 ευρώ για κάθε επιπλέον άτομο στο ίδιο νοικοκυριό.

Θα εξακολουθεί επίσης να υπάρχει η δυνατότητα οι δικαιούχοι να αντιμετωπίζουν οικονομικές κυρώσεις για παραπτώματα, αρχής γενομένης από την πρώτη ημέρα λήψης των παροχών.

9 αλλαγές στη νομοθεσία που θα επηρεάσουν τα οικονομικά σας
Εισαγωγή του νέου Bürgergeld – επίδομα του πολίτη – στη Γερμανία

8. Υψηλότερα κατώτατα όρια για τις ενδιάμεσες και τις ελάχιστες θέσεις εργασίας το 2023

Το κατώτατο όριο για τις midi-jobs θα αυξηθεί σημαντικά την 1η Ιανουαρίου 2023. Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να καταβάλλουν πλήρεις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης μόνο εάν κερδίζουν 2.000 ευρώ το μήνα.

Την 1η Οκτωβρίου 2022, το όριο είχε ήδη αυξηθεί από 1.300 ευρώ σε 1.600 ευρώ.

Από τον Ιανουάριο, το όριο αποδοχών για τους εργαζόμενους με μίνι απασχόληση (βάσει του οποίου δεν χρειάζεται να καταβληθούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης) θα αυξηθεί από 450 σε 520 ευρώ το μήνα.

Ο νόμιμος κατώτατος μισθός είναι επίσης 12 ευρώ την ώρα από τον Οκτώβριο του 2022.

9. Επιδοτούμενα εισιτήρια τρένων και ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Από τη δημοτικότητα του εισιτηρίου των 9 ευρώ, οι πολιτικοί προσπαθούν να εισαγάγουν μια παρόμοια προσφορά σε μόνιμη βάση.

Η ακριβής ημερομηνία για την εισαγωγή του εισιτηρίου των 49 ευρώ (διάδοχος του εισιτηρίου των 9 ευρώ) δεν έχει ακόμη οριστεί, αλλά αναμένεται να έρθει την άνοιξη.

Υποτίθεται ότι θα αυξήσει τη δημοτικότητα των τρένων και των λεωφορείων και θα μειώσει την εξάρτηση από τα προσωπικά οχήματα.

Από την 1η Ιανουαρίου, όσοι αγοράζουν ή μισθώνουν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο στη Γερμανία θα εξακολουθούν να λαμβάνουν κρατικές επιδοτήσεις, αν και αυτές θα μειωθούν από το μέγιστο ποσό των 9.000 ευρώ στο μέγιστο ποσό των 4.500 ευρώ, ανάλογα με την καθαρή τιμή καταλόγου.

Η αγορά οχημάτων αξίας άνω των 45.000 ευρώ και τα plug-in υβριδικά δεν θα επιδοτούνται πλέον.

Και από τον Σεπτέμβριο, μόνο ιδιώτες θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση- η αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων από επιχειρήσεις δεν θα υποστηρίζεται πλέον.

GRland – Μην μαθαίνεις τα νέα τελευταίος!

Κάνε Like στη σελίδα μας στο Facebook και ενημερώσου πρώτος για όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Έγκαιρη, έγκυρη και ανεξάρτητη ενημέρωση. Όλες οι τελευταίες Ειδήσεις από τη Γερμανία, την Ελλάδα και τον κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.