Ανεργία στη Γερμανία: Επίδομα και προϋποθέσεις

Εάν ως πολίτης της ΕΕ εργαζόσασταν τελευταία στη Γερμανία υπό καθεστώς υποχρεωτικής ασφάλισης και χάσετε την δουλειά σας, ενδεχομένως δικαιούστε επίδομα ανεργίας. Το επίδομα για την ανεργία στη Γερμανία αποσκοπεί στην κοινωνική εξασφάλιση των εργαζόμενων που χάνουν τη δουλειά τους.

Καταρχήν ισχύει: Εάν χάσετε τη δουλειά σας, θα πρέπει να απευθυνθείτε στις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης της τελευταίας χώρας, στην οποία εργαστήκατε.

Προσοχή: Εάν εργάζεστε σε άλλη χώρα από αυτήν που κατοικείτε (π.χ. μεθοριακός εργαζόμενος), ισχύουν ειδικές διατάξεις.

Για το δικαίωμά σας στις παροχές ενίσχυσης ανέργων ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις όπως για τους υπηκόους της τελευταίας χώρας, στην οποία εργαστήκατε. Οι χρόνοι εργασίας και ασφάλισης που έχετε πραγματοποιήσει σε άλλες χώρες λαμβάνονται υπόψη κατά την επεξεργασία της αίτησής σας.

Όποιος είχε την τελευταία εργασία του στη Γερμανία και έμεινε άνεργος, δεν είναι μόνος του. Αλλά υπό ορισμένες προϋποθέσεις λαμβάνει ενίσχυση από το Κράτος.

Δεν λαμβάνετε μόνο οικονομική ενίσχυση. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να αξιοποιήσετε στο πλαίσιο της αναζήτησης εργασίας τις υπηρεσίες του Ομοσπονδιακού Γραφείου Εργασίας.

Οι Υπηρεσίες Απασχόλησης και τα Γραφεία Εργασίας έχουν στη διάθεσή τους μία πληθώρα εργαλείων προώθησης της απασχόλησης (για παράδειγμα προγράμματα μετεκπαίδευσης και κατάρτισης), τα οποία προβλέπονται στους Κώδικες Κοινωνικής Νομοθεσίας II και III.

1. Επίδομα ανεργίας

Εάν η τελευταία χώρα στην οποία εργαστήκατε ήταν η Γερμανία, δικαιούστε, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να λάβετε επίδομα ανεργίας.

Μια προϋπόθεση είναι να έχετε εργαστεί προηγουμένως για ορισμένο χρονικό διάστημα. Κατά κανόνα θα πρέπει να εργαστήκατε τουλάχιστον 12 μήνες κατά τους τελευταίους 30 μήνες.

Εάν είχατε κυρίως βραχυχρόνιες συμβάσεις ορισμένου χρόνου εργασίας, ο οποίος εξ αρχής δεν υπερέβαινε τις 14 εβδομάδες κατ’ ανώτατο όριο, ενδεχομένως να αρκεί και 6μηνη απασχόληση.

Συμβουλή: Για τον σκοπό αυτόν μπορούν να λαμβάνονται υπόψη ακόμα και οι χρόνοι απασχόλησης σε άλλες χώρες της ΕΕ. Οι χρόνοι αυτοί μπορούν να τεκμηριώνονται με τη χρήση του έντυπου PD U1.

Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο ενημερωτικό δελτίο για το επίδομα ανεργίας και την απασχόληση στο εξωτερικό του Ομοσπονδιακού Γραφείου Εργασίας.

Εάν έχετε χάσει τη δουλειά σας ή εάν μάθατε ότι πρόκειται σύντομα να χάσετε τη θέση εργασίας ή μαθητείας σας ή την πρακτική σας άσκηση, υποχρεούστε να δηλώσετε στο αρμόδιο Γραφείο Εργασίας ότι βρίσκεστε σε αναζήτηση εργασίας.

Προσοχή: Πρέπει να μεταβείτε προσωπικά στο αρμόδιο Γραφείο Εργασίας και να δηλώσετε ότι αναζητάτε εργασία. Το αργότερο 3 μήνες πριν από τη λήξη της απασχόλησής σας.

Εάν η λήξη της απασχόλησής σας σάς κοινοποιηθεί σε διάστημα μικρότερο των 3 μηνών, θα πρέπει εντός 3 ημερών να μεταβείτε προσωπικά στο αρμόδιο Γραφείο Εργασίας και να δηλώσετε ότι αναζητάτε εργασία.

Δήλωση αναζήτησης εργασίας

Για την τήρηση της συγκεκριμένης προθεσμίας μπορείτε, όμως, να δηλώσετε ότι αναζητάτε εργασία και τηλεφωνικά (δωρεάν γραμμή εξυπηρέτησης: 0800 4 5555 000) ή online. Η προσωπική συνάντηση μπορεί να πραγματοποιηθεί και αργότερα.

Εάν χάσετε την προθεσμία, υπάρχει κίνδυνος να σας επιβληθεί περίοδος αποκλεισμού, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν θα λαμβάνετε παροχές σύμφωνα με το 3ο βιβλίο του γερμανικού Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης (επίδομα ανεργίας).

Περισσότερες πληροφορίες για το επίδομα ανεργίας μπορείτε να βρείτε στο Ενημερωτικό δελτίο για ανέργους του Ομοσπονδιακού Γραφείου Εργασίας

Μπορείτε να μεταφέρετε την απαίτησή σας επί του επιδόματος ανεργίας για 3 έως 6 μήνες σε άλλη χώρα της ΕΕ, ώστε να αναζητήσετε εργασία εκεί. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να μεταφέρετε το επίδομα ανεργίας σας από άλλη χώρα της ΕΕ για την αναζήτηση εργασίας στη Γερμανία.

Και αντίστροφα μπορείτε να μεταφέρετε το γερμανικό επίδομα ανεργίας σας σε άλλη χώρα της ΕΕ. Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να βρείτε στο ενημερωτικό δελτίο για το επίδομα ανεργίας και την απασχόληση στο εξωτερικό του Ομοσπονδιακού Γραφείου Εργασίας.

Προσοχή: Εάν θέλετε να μεταφέρετε τις παροχές ανεργίας σας σε άλλη χώρα, θα πρέπει πρώτα να απευθυνθείτε στην Υπηρεσία Απασχόλησης και να πληροίτε ορισμένες προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να χάσετε τα δικαιώματά σας επί των παροχών.

2. Βασική κοινωνική μέριμνα

Η βασική κοινωνική μέριμνα σας εξασφαλίζει τα ελάχιστα οικονομικά μέσα που χρειάζεστε για τη διαβίωση σας.

Άτομα που είναι ικανά να εργαστούν και αναζητούν εργασία, χωρίς να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή λαμβάνουν μόνο πολύ χαμηλό επίδομα ανεργίας ή έχουν πολύ χαμηλό εισόδημα, λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας ΙΙ σύμφωνα με το 2ο βιβλίο του γερμανικού Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης, το οποίο επίδομα ονομάζεται και «Hartz IV»

Άτομα που δεν είναι ικανά να εργαστούν, π.χ. λόγω ασθένειας ή ηλικίας συνταξιοδότησης λαμβάνουν ενίσχυση σύμφωνα με το 12ο βιβλίο του γερμανικού Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Προσοχή: Για τους πολίτες της ΕΕ ισχύουν ιδιαίτεροι κανόνες αναφορικά με την πρόσβαση σε αυτές τις κοινωνικές παροχές.

Μπορείτε να λάβετε παροχές σύμφωνα με το 2ο βιβλίο του γερμανικού Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης, εφόσον

 • εργάζεστε στη Γερμανία, αλλά το εισόδημά σας δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών διαβίωσής σας, ή
 • έχετε εργαστεί πάνω από 1 έτος στη Γερμανία και γίνατε ακούσια άνεργος. Εάν έχετε εργαστεί για διάστημα μικρότερο του 1 έτους η χορήγηση των παροχών περιορίζεται στους 6 μήνες.

Στους δικαιούχους που είναι άγαμοι και διαβιούν μόνοι ή σε γονείς μονογονεϊκών οικογενειών χορηγείται αυτή τη στιγμή το ποσό των 446 ευρώ μηνιαίως. Επίσης καλύπτεται επιπλέον ένα εύλογα κόστος στέγασης και θέρμανσης. Στο πλαίσιο αυτό συνυπολογίζεται και το εισόδημά σας.

Εάν η διαμονή σας στη Γερμανία έχει ως μοναδικό σκοπό την αναζήτηση εργασίας και δεν έχετε προηγουμένως εργαστεί εδώ για επαρκή χρόνο, δικαιούστε τις παροχές του 2ου και 12ου βιβλίου του γερμανικού Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης μόνο μετά από 5ετή νόμιμη διαμονή στη Γερμανία.

Παροχές-γέφυρα

Εάν δεν δικαιούστε επίδομα κοινωνικής πρόνοιας, αλλά έχετε παρόλα αυτά ανάγκη από βοήθεια, μπορείτε μέχρι την αναχώρησή σας ή για έως έναν μήνα σε διάστημα 2 ετών να λάβετε παροχές στο πλαίσιο του Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης XII για την κάλυψη αναγκών διατροφής, σωματικής περιποίησης, υγείας και καθώς όπως και για στέγαση και σίτισης (παροχές-γέφυρα).

Σε ιδίως σοβαρές περιπτώσεις (για παράδειγμα ανικανότητας μετακίνησης) οι παροχές αυτές μπορεί να εγκριθούν κατά περίπτωση και για διάστημα άνω του 1 μήνα.

Προσοχή: Για τη χορήγηση παροχών-γέφυρας δεν αποτελεί προϋπόθεση η πρόθεση εξόδου από τη χώρα! Συνεπώς μία τέτοια πρόθεση αποχώρησης από τη χώρα δεν χρήζει τεκμηρίωσης.

Λεπτομερείς πληροφορίες θα βρείτε στο ενημερωτικό φυλλάδιο Επίδομα ανεργίας II/Επίδομα κοινωνικής πρόνοιας – Κοινωνική μέριμνα για όσους αναζητούν εργασία Κώδικάς Κοινωνικής Πολιτικής II του Ομοσπονδιακού Γραφείου Εργασίας. Αξιοποιήστε και τον κατάλογο Συχνές ερωτήσεις του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Συμβουλή: Εάν δικαιούστε κοινωνικές παροχές στη Γερμανία, αυτό ισχύει και για τα μέλη της οικογένειάς σας που ζουν στη Γερμανία.

Με απέλυσαν. Πού θα πρέπει να το δηλώσω;

Εάν έχετε χάσει τη δουλειά σας ή εάν μάθατε ότι πρόκειται σύντομα να χάσετε τη θέση εργασίας ή μαθητείας σας ή την πρακτική σας άσκηση, υποχρεούστε να δηλώσετε στο αρμόδιο γραφείο εργασίας ότι αναζητάτε εργασία.

Προσοχή: Πρέπει να μεταβείτε προσωπικά στο αρμόδιο γραφείο εργασίας και να δηλώσετε ότι αναζητάτε εργασία. Το αργότερο 3 μήνες πριν από τη λήξη της απασχόλησής σας.

Εάν μάθετε για τη λήξη της απασχόλησής σας λιγότερο από τρεις μήνες νωρίτερα, θα πρέπει εντός 3 ημερών να μεταβείτε προσωπικά στο αρμόδιο γραφείο εργασίας και να δηλώσετε ότι αναζητάτε εργασία.

Για την τήρηση της προθεσμίας αυτής, όμως, μπορείτε να δηλώσετε ότι αναζητάτε εργασία και τηλεφωνικά (δωρεάν γραμμή εξυπηρέτησης: 0800 4 5555 000) ή online.

Η προσωπική συνάντηση μπορεί να γίνει και αργότερα. Εάν χάσετε την προθεσμία, υπάρχει κίνδυνος να σας επιβληθεί περίοδος αποκλεισμού, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν θα λαμβάνετε παροχές σύμφωνα με το 3ο βιβλίο του γερμανικού Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης (επίδομα ανεργίας).

Μόλις δηλώσετε ότι αναζητάτε εργασία, το αρμόδιο γραφείο εργασίας μπορεί να σας υποστηρίξει εγκαίρως κατά την αναζήτηση νέας θέσης εργασίας ή μαθητείας.

Εφόσον είναι απαραίτητο, το γραφείο εργασίας σάς παραπέμπει για την αναζήτηση εργασίας σε άλλη χώρα σε εξειδικευμένους συνεργάτες της στη διεθνή υπηρεσία προσωπικού των Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών Απασχόλησης (European Employment Services, EURES) ή/και σας φέρνει σε επαφή με τo Διεθνές Κέντρο Διαμεσολάβησης Ειδικοτήτων (Zentrale Auslands- und Fachvermittlung, ZAV).

Πέρα από την υποστήριξη κατά την αναζήτηση εργασίας τι μπορεί να κάνει το γραφείο εργασίας για μένα;

Πέρα από την αναζήτηση μιας θέσης εργασίας ή μαθητείας εσείς και τα μέλη της οικογένειάς σας μπορείτε να λάβετε συμβουλές και υποστήριξη (ενίσχυση) από το Ομοσπονδιακό Γραφείο Εργασίας στους ακόλουθους τομείς:

 • επαγγελματικός προσανατολισμός,
 • επαγγελματική κατάρτιση,
 • επαγγελματική επιμόρφωση, ακόμη και για εργαζόμενους,
 • επαγγελματική ένταξη ατόμων με ειδικές ανάγκες.
 • Μπορείτε να λάβετε και οικονομική ενίσχυση σε διάφορα στάδια της αναζήτησης εργασίας, όπως για παράδειγμα:
 • ανάληψη εξόδων μετεκπαίδευσης,
 • έξοδα μετακίνησης για συνεντεύξεις ή δικαιολογητικά,
 • εκπαίδευση στην υποβολή αιτήσεων,
 • εκμάθηση γλώσσας.

Περισσότερες πληροφορίες για τις επί μέρους παροχές μπορείτε να βρείτε στην Αρχική Σελίδα του Ομοσπονδιακού Γραφείου Εργασίας.

Πώς μπορώ να μεταφέρω τις παροχές ανεργίας σε άλλη χώρα;

Θα πρέπει να ζητήσετε τη μεταφορά των παροχών ανεργίας σε άλλη χώρα με αίτηση που θα υποβάλετε στην υπηρεσία απασχόλησης της χώρας, από την οποία λαμβάνετε το επίδομα ανεργίας.

Κατά κανόνα θα πρέπει να έχετε δηλωθεί αρχικά 4 εβδομάδες ως άνεργος, προτού μεταφέρετε τις παροχές σε άλλη χώρα.

Από τον φορέα, στον οποίο έχετε δηλωθεί ως άνεργος, θα λάβετε το έντυπο PD U2. Με το οποίο μπορείτε να μεταφέρετε το επίδομα ανεργίας.

Εντός 7 ημερών από την αναχώρησή σας θα πρέπει να δηλωθείτε ως άνεργος με το έντυπο PD U2 στην υπηρεσία απασχόλησης της χώρας, στην οποία αναζητάτε εργασία.

Από την αναχώρησή σας μπορείτε να λαμβάνετε το επίδομα ανεργίας σας για 3 μήνες. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί σε έως 6 μήνες κατ’ ανώτατο όριο.

Εάν δεν βρείτε θέση εργασίας, θα πρέπει να επιστρέψετε πριν από την παρέλευση αυτής της προθεσμίας στη χώρα, από την οποία λαμβάνετε το επίδομα ανεργίας. Εάν επιστρέψετε μετά την παρέλευση αυτής της προθεσμίας, υπάρχει κίνδυνος να χάσετε όλα τα δικαιώματα επί των παροχών ανεργίας. Αυτό ισχύει σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ (όχι στη Γερμανία).

Προσοχή: Είναι πολύ σημαντικό να προσέξετε τις προϋποθέσεις αυτές. Διαφορετικά μπορεί να χάσετε τα δικαιώματά σας επί των παροχών. Πολλοί άνεργοι χάνουν τα δικαιώματά τους επί των παροχών, επειδή δεν γνωρίζουν τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

Εγκαταλείπουν την τελευταία χώρα, στην οποία εργάστηκαν, χωρίς να δηλωθούν στην τοπική υπηρεσία απασχόλησης. Δηλώνονται πολύ αργά στην υπηρεσία απασχόλησης της χώρας, στην οποία αναζητούν εργασία. Ή επιστρέφουν μετά την παρέλευση της προθεσμίας για τη μεταφορά των παροχών.

Για αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία απασχόλησης τού κράτους, από το οποίο λαμβάνετε επίδομα ανεργίας. Ώστε να μάθετε περισσότερα για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας.

Τι παροχές μου προσφέρει η ασφάλιση ανεργίας;

Όποιος είχε την τελευταία εργασία του στη Γερμανία και είναι πλέον στην ανεργία, δεν είναι μόνος του. Αλλά λαμβάνει υπό ορισμένες προϋποθέσεις υποστήριξη από το Κράτος. Δεν λαμβάνετε μόνο οικονομική βοήθεια.

Έχετε και τη δυνατότητα να αναζητήσετε μια θέση εργασίας χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του Ομοσπονδιακού Γραφείου Εργασίας.

Τα γραφεία απασχόλησης και εργασίας διαθέτουν πολλά μέσα στήριξης για τα άτομα σε ανεργία στη Γερμανία (για παράδειγμα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και μετεκπαίδευσης). Τα οποία κατοχυρώνονται στο 2ο και 3ο βιβλίο του γερμανικού Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Μην μαθαίνεις τα νέα από την Γερμανία τελευταίος!

Μείνε συντονισμένος σε εμάς για έγκαιρη, έγκυρη και ανεξάρτητη ενημέρωση. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από τη Γερμανία, την Ελλάδα και τον κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο GRland.info

Διαβάστε ακόμα στο GRland.info:

GRland App

Κατέβασε την εφαρμογή του GRland.info για να ενημερώνεσαι αμέσως για οτι συμβαίνει και να μας επισκέπτεσαι άμεσα με ένα απλό κλικ.