Γερμανία: Περιμένετε παιδί; Δείτε τι πρέπει να προσέξετε

Είστε στην ευχάριστη θέση να περιμένετε ένα νέο μέλος στην οικογένειά σας; Σας ενημερώνουμε για το τι πρέπει να προσέξετε πριν και μετά τη γέννηση, ποιες νομικές ερωτήσεις είναι σημαντικές για τους μελλοντικούς γονείς. Και για ποια οικονομική και άλλη βοήθεια μπορείτε να υποβάλετε αίτηση.

Πριν από τη γέννηση

Ήδη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορείτε να λάβετε διαφορετική υποστήριξη και βοήθεια (π.χ. παροχή συμβουλών, προστασία της μητρότητας, οικονομικά οφέλη).

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Elterngeld / Elterngeld Plus: Με το γονικό επίδομα, το κράτος υποστηρίζει τις μητέρες, τους πατέρες και τις νέες οικογένειές τους, αντικαθιστώντας τα χαμένα έσοδα στον καθαρό μισθό. Δικαίωμα αίτησης έχουν γονείς που θέλουν να φροντίσουν το παιδί τους κυρίως μετά τον τοκετό. Και συνεπώς δεν απασχολούνται ή δεν απασχολούνται πλήρως.

Το γονικό επίδομα διατίθεται για τους ιδιωτικούς και δημόσιους υπαλλήλους, τους αυτοαπασχολούμενους και τους ανέργους γονείς, τους φοιτητές και τους καταρτιζόμενους.

Εκτός από τους βιολογικούς γονείς και τους γονείς που υιοθετούν, οι συγγενείς έως τον τρίτο βαθμό μπορούν να λαμβάνουν γονικά επιδόματα σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως: παππούδες ή αδέλφια.

Δικαίωμα να λάβουν το επίδομα, έχουν οι γονείς, που:

  • φροντίζουν και εκπαιδεύουν τα παιδιά τους μετά τη γέννηση
  • δεν εργάζονται περισσότερες από 30 ώρες την εβδομάδα
  • ζουν σε μια οικογένεια με τα παιδιά του
  • έχουν τόπο διαμονής στη Γερμανία

Οι γονείς που από κοινού είχαν φορολογητέο εισόδημα άνω των 500.000 ευρώ (μονογονείς άνω των 250.000 ευρώ) κατά το ημερολογιακό έτος πριν από τη γέννηση του παιδιού τους δεν δικαιούνται γονικού επιδόματος.

Μόλις γεννηθεί ένα παιδί στη Γερμανία, οι γονείς μπορούν να λάβουν βασικό γονικό επίδομα έως και 14 μήνες. Ή πέραν του ElterngeldPlus. Εκτός από το γονικό επίδομα με τη σημερινή του μορφή (βασικό γονικό επίδομα), οι γονείς των οποίων το τέκνο γεννήθηκε από την 1η Ιουλίου 2015 έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν το ElterngeldPlus.

Το ElterngeldPlus είναι ιδιαίτερα διαθέσιμο για γονείς που επιθυμούν να εργάζονται με μειωμένο ωράριο ενώ λαμβάνουν το γονικό επίδομα.

Mutterschutz (άδεια μητρότητας):

Οι έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες θα πρέπει να προστατεύονται από τους κινδύνους στο χώρο εργασίας σύμφωνα με το νόμο για την προστασία της μητρότητας που μπορεί να βλάψει τη μητέρα ή το παιδί τους.

Ο νόμος περί προστασίας της μητρότητας στη Γερμανία εφαρμόζεται όταν υπάρχει εργασιακή σχέση. Ή εάν οι γυναίκες ανήκουν σε συγκεκριμένες ομάδες, π.χ. εργαζόμενες στο σπίτι. Η προστασία της μητρότητας καλύπτει κυρίως τις επαγγελματικές απαγορεύσεις πριν και μετά τον τοκετό.

Για παράδειγμα, οι έγκυες γυναίκες δεν πρέπει να απασχολούνται εάν, σύμφωνα με ιατρική έκθεση, η ζωή ή η υγεία της μητέρας ή του παιδιού τίθεται σε κίνδυνο εάν, ως εργαζόμενη, συνεχίσει να εργάζεται.

Δεν επιτρέπεται να απασχολείστε επαγγελματικά τις τελευταίες έξι εβδομάδες πριν από τον τοκετό, εκτός εάν συμφωνείτε ρητά. Ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να επιτρέπει σε έγκυες γυναίκες να ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην οποία έχουν σοβαρή σωματική αναπηρία (π.χ. να σηκώνουν και να μεταφέρουν φορτία με βάρος μεγαλύτερο από πέντε κιλά).

Leistungen bei Schwangerschaft und Mutterschaft (υπηρεσίες που προσφέρονται κατά την εγκυμοσύνη και τα πρώτα στάδια της μητρότητας): Οι γυναίκες που είναι ασφαλισμένες βάσει της νόμιμης ασφάλισης υγείας, έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν παροχές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του τοκετού, αλλά και κατά τη διάρκεια της μητρότητας.

Παρέχονται: Ιατρική φροντίδα, συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Της υγειονομικής περίθαλψης, της μαίας, της ιατρικής φροντίδας, των περιποιήσεων και των φαρμάκων. Της κατ ‘οίκον περίθαλψης, της κατ’ οίκον βοήθειας και, αν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, επιδόματος μητρότητας.

Mutterschaftsgeld (Επίδομα μητρότητας):

Μια γυναίκα που είναι μέλος ενός ταμείου δημόσιας υγείας, το οποίο δικαιούται παροχές ασθένειας σε περίπτωση ανικανότητας προς εργασία ή που δεν καταβάλλεται καμία αμοιβή λόγω της περιόδου προστασίας έξι εβδομάδων πριν και τουλάχιστον οκτώ ή δώδεκα εβδομάδες μετά τον τοκετό, λαμβάνει παροχές μητρότητας.

Μια γυναίκα, της οποίας η απασχόληση λήγει αμέσως πριν από την έναρξη της περιόδου προστασίας, εισπράττει επίδομα μητρότητας. Εάν ήταν μέλος νόμιμης ασφάλισης ασθενείας κατά την τελευταία ημέρα απασχόλησης. Βάσει υποχρεωτικής ασφάλισης ή προαιρετικής ασφάλισης.

Μια γυναίκα που είναι μέλος υποχρεωτικής ασφάλισης ασθενείας και απασχολείται στην αρχή της περιόδου προστασίας πριν από τον τοκετό ή εργάζεται στο σπίτι ή της οποίας η απασχόληση διαλύθηκε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, δικαιούται επίδομα μητρότητας, ανάλογο του μέσου όρου ημερήσιου μισθού, μειωμένου από τις νόμιμες κρατήσεις τριών ημερολογιακών μηνών, πριν από την έναρξη της περιόδου των έξι εβδομάδων πριν από τον τοκετό.

Το ποσό ανέρχεται, κατ’ ανώτατο όριο, σε 13 € ανά ημερολογιακή ημέρα. Εάν ο μέσος μισθός υπερβαίνει τα € 13 σε ημερήσια βάση, η υπέρβαση θα καταβληθεί από τον εργοδότη ή τον φορέα που είναι υπεύθυνος για την καταβολή του επιδόματος μητρότητας.

Το επίδομα μητρότητας καταβάλλεται από το ταμείο ασθενείας της γυναίκας επί έξι εβδομάδες από την ημέρα γέννησης και τις πρώτες οκτώ εβδομάδες για πολλαπλές γεννήσεις, πρόωρες γέννες, ενώ για γέννηση παιδιού με ειδικές ανάγκες καταβάλλεται για τις πρώτες 12 εβδομάδες μετά τον τοκετό.

Βοήθεια και υποστήριξη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης:

Οι υποψήφιες μητέρες έχουν στη διάθεσή τους ειδική βοήθεια και δικαιώματα προστασίας. Αυτά περιλαμβάνουν ειδικότερα τους ακόλουθους τομείς:

Συμβουλευτική: Οι μέλλουσες μητέρες – και οι μέλλοντες πατέρες – δικαιούνται περιεκτικές συμβουλές για όλα τα θέματα που αφορούν την εγκυμοσύνη. Η παροχή συμβουλών κατά την εγκυμοσύνη είναι αμερόληπτη, δωρεάν και, εάν ζητηθεί, ανώνυμη από τα κρατικά αναγνωρισμένα κέντρα παροχής συμβουλών για θέματα εγκυμοσύνης.

Το δικαίωμα παροχής συμβουλών περιλαμβάνει ιδίως πληροφορίες σχετικά με σεξουαλική εκπαίδευση, αντισύλληψη και οικογενειακό προγραμματισμό. Τις υφιστάμενες οικογενειακές παροχές και την παροχή βοήθειας σε παιδιά και οικογένειες. Συμπεριλαμβανομένων των ειδικών δικαιωμάτων των γονέων στην εργασία, κοινωνική και οικονομική βοήθεια για τις εγκύους. Ιδίως οικονομικά οφέλη και βοήθεια στην αναζήτηση κατοικίας, εργασίας ή χώρου κατάρτισης ή τη συντήρησή τους. Καθώς επίσης πολλούς ακόμη τομείς.

Οικονομική βοήθεια: Σε ειδικές περιπτώσεις όπου η χορήγηση κοινωνικών παροχών από νομική άποψη, ιδίως βοήθειας στο πλαίσιο της βασικής ασφάλειας για άτομα που αναζητούν εργασία, κοινωνική βοήθεια και ευημερία των νέων, δεν είναι δυνατή ή επαρκής σε μεμονωμένες περιπτώσεις, οι έγκυες γυναίκες σε έκτακτες περιστάσεις μπορούν να επωφεληθούν από το Landesstiftung Hilfe für Mutter und Kind.

Η οικονομική βοήθεια παρέχεται ως επιδότηση στις δαπάνες που συνήθως πραγματοποιούνται σε σχέση με τη γέννηση ενός παιδιού.

Mutterpass: Ο γιατρός που παρακολουθεί την έγκυο, εκδίδει ένα “διαβατήριο μητέρας” που περιέχει όλα τα σημαντικά δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με την υγεία της γυναίκας. Η έγκυος πρέπει πάντα να φέρει μαζί της αυτό το διαβατήριο. Έτσι ώστε σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, π.χ. σε μια πρόωρη γέννηση, να μπορεί να βοηθηθεί γρήγορα.

• Γονεϊκή και οικογενειακή εκπαίδευση

Στήριξε την προσπάθεια μας, μπορείς!

Εσύ, το ελληνικό κοινό της Ομογένειας, είσαι η δύναμή μας. Αρκεί ένα μονάχα κλικ για να στηρίξεις την προσπάθεια μας. Γίνε μέλος στην σελίδα μας στο Facebook, κάνε Like και ενημερώσου.

Μείνε συντονισμένος σε εμάς για έγκαιρη, έγκυρη και ανεξάρτητη ενημέρωση. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από τη Γερμανία, την Ελλάδα και τον κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο GRland.info

GRland App

Κατέβασε την εφαρμογή του GRland.info για να ενημερώνεσαι αμέσως για οτι συμβαίνει και να μας επισκέπτεσαι άμεσα με ένα απλό κλικ.