Ο ρόλος της Γερμανίας στην παγκόσμια υγεία μετά τις εκλογές

Η Γερμανία έχει εξελιχθεί σε σημαντικό παίκτη για την παγκόσμια υγεία τα τελευταία χρόνια και έχει διαδραματίσει βασικό ρόλο στις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες του ΠΟΥ- είναι άλλωστε σημαντικός χρηματοδότης του.

Η Γερμανία έχει επίσης πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολιτική, θέτοντας την υγεία στην ατζέντα της G-20 για πρώτη φορά το 2017 και προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τον αυξανόμενο παγκόσμιο κατακερματισμό της υγείας.

Είναι επομένως φυσικό να στρέφεται η προσοχή στις επερχόμενες ομοσπονδιακές εκλογές της Γερμανίας, στις 26 Σεπτεμβρίου, καθώς ο COVID-19 και οι συνέπειές του είναι πιθανό να περιορίσουν τη μελλοντική παγκόσμια χρηματοδότηση της υγείας.

Ορισμένοι χρηματοδότες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, μειώνουν δραστικά τους προϋπολογισμούς για την παροχή βοήθειας, ενώ άλλοι, όπως οι ΗΠΑ, σκέφτονται να μετατοπίσουν μεγαλύτερο μερίδιο της χρηματοδότησης στην ασφάλεια της υγείας. Ταυτόχρονα, η κρίση στρεσάρει τους ήδη περιορισμένους προϋπολογισμούς υγείας σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.

Παρόλο που η υγεία αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα στην τρέχουσα κατάσταση, είναι ζωτικής σημασίας οι παγκόσμιοι χρηματοδότες της υγείας να επικεντρωθούν επίσης στη μακροπρόθεσμη υποστήριξη των συστημάτων υγείας και τη δημιουργία εθνικής ικανότητας για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των επόμενων εξάρσεων, υποστηρίζουν οι συγγραφείς της ανάλυσης που δημοσιεύει το Center for Global Development, Janeen Madan Keller και Katri Bertram.

Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι η επόμενη κυβέρνηση της Γερμανίας θα βρεθεί μπροστά σε τρεις προκλήσεις- ευκαιρίες με τις οποίες ενδέχεται να μπορεί να ενισχύσει τις δεσμεύσεις της για την παγκόσμια υγεία.

1. Διασφάλιση μεγαλύτερης πολιτικής συνοχής στην παγκόσμια δέσμευση της Γερμανίας για την υγεία

Η παγκόσμια δέσμευση της Γερμανίας για την υγεία παραμένει εξαιρετικά κατακερματισμένη στα ενδότερα της κυβέρνησης.

Ενώ το υπουργείο Υγείας οδήγησε πρόσφατα την ανάπτυξη μιας διυπουργικής παγκόσμιας στρατηγικής για την υγεία (Οκτώβριος 2020) και είναι υπεύθυνο για τη συμμετοχή της χώρας στον ΠΟΥ, το υπουργείο Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης ηγείται της συνεργασίας με την Παγκόσμια Τράπεζα (παράλληλα με την υπουργείο Οικονομικών), την Gavi, για ευρύτερες προσπάθειες ενδυνάμωσης των συστημάτων υγείας στις χώρες εταίρους. Στο μεταξύ το υπουργείο Παιδείας και Έρυενα διαχειρίζεται την παγκόσμια έρευνα και ανάπτυξη της υγείας.

Συνέπεια αυτού του κατακερματισμού ήταν ότι, στην αρχή της πανδημίας του COVID-19, η Γερμανία δεν ανέπτυξε ένα ολοκληρωμένο, παγκόσμιο σχέδιο ανταπόκρισης στον κορωνοϊό.

Μαθαίνοντας από τα λάθη της η Γερμανία θα μπορούσε να εξετάσει τη δημιουργία μιας παγκόσμιας «πρεσβείας» υγείας εντός της Καγκελαρίας για να μειώσει τον κατακερματισμό και να οδηγήσει σε μεγαλύτερη συνοχή στη χάραξη πολιτικής της Γερμανίας για την παγκόσμια υγεία.

Αυτή η κοινοβουλευτική υποεπιτροπή οφείλει να πορευτεί ως μια διακυβερνητική επιτροπή συνολικής κυβέρνησης, λαμβάνοντας υπόψη τους διατομεακούς παράγοντες και τις επιπτώσεις της, τονίζουν οι συγγραφείς προσθέτοντας ότι κυβέρνηση θα πρέπει επίσης να καθορίσει σαφή ορόσημα και ενέργειες για να στηρίξει την εφαρμογή της διεπιστημονικής παγκόσμιας στρατηγικής για την υγεία.

2. Προτεραιότητα στην ενίσχυση των συστημάτων υγείας μέσω της χρηματοδότησης

Η Γερμανία θα πρέπει να εντείνει τις παγκόσμιες δεσμεύσεις της για χρηματοδότηση της υγείας, αναφέρουν οι συγγραφείς.

Για να συμπληρώσει τις προσπάθειες για την ενίσχυση και την εξασφάλιση επαρκούς και ευέλικτης χρηματοδότησης για τον ΠΟΥ, η Γερμανία θα μπορούσε να παρέχει συνεισφορές σε άλλα παγκόσμια πολυμερή ιδρύματα υγείας που προωθούν διατομεακούς παγκόσμιους στόχους υγείας, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης των συστημάτων υγείας.

Για παράδειγμα, η αυξημένη υποστήριξη στο UNFPA, ιδιαίτερα ενόψει των περικοπών της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, θα βοηθήσει στη διασφάλιση της συνεχούς πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας για γυναίκες και κορίτσια κατά τη διάρκεια, αλλά και πέραν αυτής, της πανδημίας.

Μια άλλη προτεραιότητα θα μπορούσε να είναι η συνέχιση της υποστήριξης στην Παγκόσμια Διευκόλυνση Χρηματοδότησης (GFF), συμπεριλαμβανομένης της τρέχουσας εκστρατείας κινητοποίησης πόρων για βασικές υπηρεσίες για την υγεία των μητέρων νεογέννητων παιδιών και εφήβων.

Η επόμενη χρηματοδότηση του Παγκόσμιου Ταμείου που θα ξεκινήσει το 2022 προσφέρει επίσης μια ευκαιρία για τη Γερμανία να αποτρέψει τις αποτυχίες στα δύσκολα κερδισμένα παγκόσμια οφέλη υγείας από τον COVID-19.

3. Αύξηση της αποτελεσματικότητας και της λογοδοσίας των παγκόσμιων επενδύσεων στον τομέα της υγείας

Περίπου το 40% της παγκόσμιας αναπτυξιακής βοήθειας για την υγεία της Γερμανίας διοχετεύεται μέσω πολυμερών οντοτήτων (π.χ., το Παγκόσμιο Ταμείο, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, η GaVi, η IDA, ο ΠΟΥ και η UNFPA).

Παράλληλα με τις αυξανόμενες πολυμερείς δεσμεύσεις, η Γερμανία θα πρέπει να διαρθρώσει τη χρηματοδότησή της για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της λογοδοσίας και για τον περιορισμό του κατακερματισμού και του φόρτου που επιβαρύνει τις χώρες.

Η Γερμανία θα πρέπει να συνεχίσει να πιέζει τις πολυμερείς οντότητες να εργάζονται από κοινού για κοινά αποτελέσματα, με βάση τις προτεραιότητες των χωρών, όπου είναι δυνατό μέσω ολοκληρωμένων προσεγγίσεων ενίσχυσης των συστημάτων υγείας, καθώς και να διασφαλίζει ότι η χρηματοδότηση των δικών της συστημάτων υγείας μπορεί να παρακολουθείται με διαφάνεια.

Μια επιλογή, όπως αναφέρουν οι συγγραφείς της ανάλυσης, θα ήταν να διερευνηθεί η δημιουργία πολυετούς συμφωνίας απόδοσης μεταξύ της Γερμανίας και ενός παγκόσμιου πολυμερούς θεσμού υγείας, όπου οι συνεισφορές συνδέονται με την επίτευξη συγκεκριμένων προσυμφωνημένων σημείων αναφοράς, με βάση τα προηγούμενα πλαίσια επιδόσεων του DFID με την UNFPA και το Παγκόσμιο Ταμείο.

Ένα άλλο είναι η δοκιμή διαφορετικών καινοτόμων μοντέλων χρηματοδότησης και μοντέλων που εστιάζουν στα αποτελέσματα για την προώθηση αποδείξεων και γνώσεων.

Για παράδειγμα, η γερμανική υπηρεσία τεχνικής συνεργασίας (GIZ) θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει ένα παράθυρο αξιολόγησης που επικεντρώνεται στις στρατηγικές προγραμματισμού για την ενίσχυση των συστημάτων υγείας, σε συνεργασία με το γερμανικό ινστιτούτο για την αξιολόγηση της ανάπτυξης (DEval) και άλλους εταίρους.

naftemporiki.gr

Μην μαθαίνεις τα νέα από τη Γερμανία τελευταίος!

Κάνε Like στη σελίδα μας στο Facebook και ενημερώσου πρώτος για όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Έγκαιρη, έγκυρη και ανεξάρτητη ενημέρωση. Όλες οι τελευταίες Ειδήσεις από τη Γερμανία, την Ελλάδα και τον κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

GRland App

Κατέβασε την εφαρμογή του GRland.info για να ενημερώνεσαι αμέσως για οτι συμβαίνει και να μας επισκέπτεσαι άμεσα με ένα απλό κλικ.