Συμβάσεις εργασίας στη Γερμανία: Τι πρέπει να προσέξετε

Εάν σας προσφερθεί μια θέση εργασίας στη Γερμανία, θα σας αποσταλεί μια σύμβαση για να την ελέγξετε. Πριν υπογράψετε στη διακεκομμένη γραμμή, υπάρχουν μερικά πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη σας και να βεβαιωθείτε ότι τα έχετε κατανοήσει. Ειδικός στο εργατικό δίκαιο μας εξηγεί τι πρέπει να προσέχουμε στις συμβάσεις εργασίας στη Γερμανία.

Η αίτησή σας ήταν επιτυχής και καταλήξατε σε συμφωνία με τον νέο σας εργοδότη. Συγχαρητήρια! Αλλά πριν αρχίσετε να εργάζεστε στη νέα σας θέση εργασίας, θα χρειαστείτε μια σύμβαση εργασίας.

Αυτό το άρθρο θα σας δείξει τι πρέπει να προσέξετε κατά την υπογραφή της σύμβασης εργασίας στη Γερμανία και πώς να αποφύγετε τυχόν δυσάρεστες εκπλήξεις.

Γραπτές και προφορικές συμβάσεις εργασίας στη Γερμανία

Η γερμανική νομοθεσία δεν προβλέπει καμία μορφή σύμβασης εργασίας. Επομένως, μπορεί να συναφθεί προφορικά, με μια χειραψία ή ένα φιλικό χαμόγελο.

Ωστόσο, σε περίπτωση αμφισβήτησης της εργασιακής σχέσης, αυτού του είδους οι προφορικές συμβάσεις δυσχεραίνουν την απόδειξη του τι ακριβώς συμφωνήσατε εσείς και ο εργοδότης σας.

Εάν η σύμβαση εργασίας σας υπόκειται στο γερμανικό δίκαιο, συνήθως είναι γραμμένη στα γερμανικά.

Ωστόσο, αυτό δεν είναι υποχρεωτικό: η σύμβασή σας μπορεί επίσης να είναι γραμμένη στα αγγλικά ή σε δίγλωσση έκδοση.

Εάν η σύμβαση είναι γραμμένη σε δύο γλώσσες, η γερμανική έκδοση θα χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς σε περίπτωση ζητημάτων ερμηνείας.

Μην υπογράφετε ποτέ σύμβαση στη Γερμανία που δεν κατανοείτε πλήρως

Όπως συμβαίνει με όλες τις συμβάσεις, ο ειδικός συνιστά να μην υπογράφετε κάτι που δεν έχετε κατανοήσει πλήρως.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις συμβάσεις εργασίας, οι οποίες δεν ρυθμίζουν απλώς μια εφάπαξ συναλλαγή, αλλά θέτουν τους κανόνες για μια μακροχρόνια εργασιακή σχέση.

Υπογράφοντας τη σύμβαση, επιβεβαιώνετε ότι συμφωνείτε με αυτήν. Επομένως, διαβάστε τη σύμβαση στο σύνολό της και αναζητήστε τυχόν σημεία που δεν καταλαβαίνετε.

Θέστε εκ των προτέρων οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε. Μόλις υπογράψετε τη σύμβαση, δεν θα μπορείτε να ισχυριστείτε ότι δεν καταλάβατε τι υπογράψατε.

Συμβάσεις εργασίας στη Γερμανία: Τι πρέπει να προσέξετε
Τι πρέπει να γνωρίζω για τη σύμβαση εργασίας στη Γερμάνια | By Mahmud013

Προσχεδιασμένες συμβάσεις εργασίας στη Γερμανία

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο εργοδότης σας θα σας έχει παρουσιάσει ένα κείμενο σύμβασης το οποίο έχει προσχεδιασμένο σχεδόν όλους τους όρους του, και πιθανόν να έχετε διαπραγματευτεί μόνο μερικούς από αυτούς κατά καιρούς.

Ο νόμος έχει αναγνωρίσει τον κίνδυνο αυτής της ανισορροπίας στις διαπραγματεύσεις. Εάν η σύμβαση εργασίας περιέχει ρήτρες που σας θέτουν σε υπερβολικά μειονεκτική θέση ως εργαζόμενο, είναι άκυρες.

Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να αμφισβητήσετε και να επαναδιαπραγματευτείτε μια άκυρη ρήτρα αμέσως μετά τη σύναψη της σύμβασης. Ακόμη και μετά, μπορείτε να επικαλεστείτε το γεγονός ότι ισχύουν οι νομικές διατάξεις.

Κατά την εξέταση της σύμβασης, συνιστάται να εστιάσετε ιδιαίτερα στις ακόλουθες ρήτρες:

Περιγραφή της θέσης εργασίας σας στη Γερμανία

Όσο πιο συγκεκριμένη είναι η περιγραφή της θέσης εργασίας σας, τόσο πιο δύσκολο θα είναι για τον εργοδότη σας να σας αναθέσει άλλα καθήκοντα.

Το ίδιο ισχύει και για τον προσδιορισμό του τόπου εργασίας σας. Ωστόσο, οι συμβάσεις εργασίας συχνά περιέχουν ρήτρες που επιτρέπουν στον εργοδότη σας να σας αναθέσει άλλα αποδεκτά καθήκοντα.

Ωράριο εργασίας στη Γερμανία

Δώστε προσοχή στις πληροφορίες σχετικά με τις ώρες εργασίας. Πότε αρχίζει και πότε τελειώνει ο χρόνος εργασίας σας;

Έχει το δικαίωμα ο εργοδότης σας να σας ζητήσει να εργαστείτε υπερωριακά χωρίς τη συγκατάθεσή σας; Εάν ναι, πόσο; Πληρώνονται οι υπερωρίες ή αντισταθμίζονται με ρεπό;

Συχνά, η σύμβαση εργασίας προβλέπει ότι ένα ορισμένο ποσό υπερωριακής εργασίας αντισταθμίζεται ήδη από τον βασικό μισθό.

Προσοχή! Οι ρήτρες αυτές είναι συχνά άκυρες.

Συμβάσεις εργασίας στη Γερμανία: Τι πρέπει να προσέξετε
Ωράριο εργασίας στη Γερμανία | By kosmos111

Ανικανότητα προς εργασία και ασθένεια στη Γερμανία

Εξοικειωθείτε με τις κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να ακολουθήσετε σε περίπτωση που αρρωστήσετε και δεν μπορείτε να εργαστείτε.

Μετά τον πρώτο μήνα εργασίας, έχετε νόμιμο δικαίωμα σε επίδομα ασθενείας για – κατά προσέγγιση – έξι εβδομάδες ανά περίπτωση ασθένειας.

Η σύμβαση εργασίας δεν μπορεί να παρεκκλίνει από αυτόν τον κανόνα εις βάρος σας, αλλά τα μέτρα που πρέπει να λάβετε μπορεί να διαφέρουν από εταιρεία σε εταιρεία.

Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε ποιος πρέπει να ειδοποιηθεί και πότε πρέπει να προσκομίσετε ιατρικό σημείωμα.

Άδεια επί πληρωμή στη Γερμανία

Σύμφωνα με τη σύμβαση εργασίας, δικαιούστε τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες άδειας ετησίως. Εάν εργάζεστε πέντε ημέρες την εβδομάδα, η άδειά σας είναι τουλάχιστον 20 ημέρες.

Εάν εργάζεστε με μερική απασχόληση, η ελάχιστη άδειά σας μειώνεται ανάλογα. Στην πράξη, οι περισσότεροι εργοδότες παρέχουν πρόσθετη άδεια.

Στη Γερμανία, οι έξι εβδομάδες άδειας θεωρούνται σχεδόν τυπικές.

Τα τελευταία χρόνια, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Εργασίας έχουν εκδώσει αντικρουόμενες αποφάσεις σχετικά με την άδεια.

Ως αποτέλεσμα, οι ρήτρες άδειας στις συμβάσεις εργασίας έχουν γίνει όλο και πιο πολυάριθμες και περίπλοκες.

Ο γενικός κανόνας είναι: πάρτε την άδειά σας κατά το δυνατόν το ίδιο έτος. Η άδεια που δεν μπορεί να ληφθεί εντός του έτους συνήθως χάνεται, αλλά υπάρχουν πολυάριθμες εξαιρέσεις.

Περίοδος ειδοποίησης στη Γερμανία

Εξοικειωθείτε με τις περιόδους προειδοποίησης. Σε γενικές γραμμές, υπάρχει μια δοκιμαστική περίοδος κατά τους πρώτους έξι μήνες της εργασιακής σχέσης, κατά τη διάρκεια της οποίας η σύμβαση εργασίας μπορεί να καταγγελθεί με σύντομη προειδοποίηση (συνήθως δύο εβδομάδες, μερικές φορές ένα μήνα) χωρίς να δοθεί λόγος.

Αυτό το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης είναι τόσο δικό σας όσο και του εργοδότη σας.

Μετά τη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου, ο εργοδότης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας μόνο υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Εάν η εταιρεία που σας απασχολεί έχει περισσότερους από 10 εργαζόμενους, ο εργοδότης μπορεί να τερματίσει την απασχόλησή σας μόνο εάν συντρέχει λόγος καταγγελίας σύμφωνα με τον νόμο περί προστασίας από την απόλυση (Kündigungsschutzgesetz).

Η καταγγελία μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως με υγρό μελάνι. Επομένως, μια απόλυση με φωνές στο γραφείο δεν πρέπει να σας τρομάζει (ούτε και μια καταγγελία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή WhatsApp).

Αυτός ο κανόνας ισχύει και για εσάς: εάν επιθυμείτε να αποχωρήσετε από την εργασία σας, πρέπει να ενημερώσετε τον εργοδότη σας εγγράφως.

Ρήτρα αποκλεισμού στη Γερμανία

Οι περίοδοι αποκλεισμού είναι ένας συνηθισμένος τρόπος για τους εργοδότες να περιορίζουν τα δικαιώματα των εργαζομένων τους.

Μια περίοδος αποκλεισμού έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια των δικαιωμάτων, εάν αυτά δεν διεκδικηθούν εγκαίρως. Η περίοδος αποκλεισμού που ορίζεται σε ατομική σύμβαση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρεις μήνες.

Συχνά, οι περίοδοι αποκλεισμού παρέχουν επίσης προθεσμία για την κατάθεση αγωγής στο εργατικό δικαστήριο, εάν ο εργοδότης αρνείται να εφαρμόσει τα δικαιώματά σας.

Επομένως, εάν ο εργοδότης σας δεν σας καταβάλλει μισθούς, μην περιμένετε πολύ καιρό για να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας.

GRland – Μην μαθαίνεις τα νέα τελευταίος!

Κάνε Like στη σελίδα μας στο Facebook και ενημερώσου πρώτος για όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Έγκαιρη, έγκυρη και ανεξάρτητη ενημέρωση. Όλες οι τελευταίες Ειδήσεις από τη Γερμανία, την Ελλάδα και τον κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.