Φορολογία στη Γερμανία: Πληρωμές φόρων – Πόσο και για ποιο λόγο;

Newsroom

Φορολογία στη Γερμανία: Πληρωμές φόρων - Πόσο και για ποιο λόγο;

Ξανά και ξανά, οι άνθρωποι σκέφτονται τον σκοπό για τον οποίο πληρώνουν φόρους. Ειδικά όταν ετοιμάζουν τη φορολογική τους δήλωση, πολλοί γκρινιάζουν για την υψηλή φορολογική επιβάρυνση. Ένας οδηγός μέσα από το βάτος των κρατικών εσόδων και δαπανών.

Φορολογία στη Γερμανία: Πληρωμές φόρων – Πόσο και για ποιο λόγο;

Οι Γερμανοί νομοθέτες είναι εφευρετικοί..

Υπάρχουν σχεδόν 40 διαφορετικοί φόροι που το κράτος επιβάλλει σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Από τη στιγμή που εισπράττονται, έχουν εγγυημένη μακρά διάρκεια ζωής.

Πολύ σπάνια, είδη φόρων καταργούνται. Σε αυτούς περιλαμβάνονται ο φόρος των παιγνιόχαρτων ή ο φόρος στα παγωτά.

Διαφορά μεταξύ άμεσων και έμμεσων φόρων στη Γερμανία

Γίνεται διάκριση μεταξύ άμεσων και έμμεσων φόρων, ανάλογα με τον τρόπο καταβολής τους στις εφορίες.

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας που πληρώνουν οι πολίτες είναι ένας έμμεσος φόρος.

Καταβάλλεται στις φορολογικές αρχές μέσω των επιχειρήσεων.

Ο φόρος εισοδήματος ή ο φόρος ακίνητης περιουσίας, για παράδειγμα, πρέπει να καταβάλλεται από τον καθένα τον ίδιο, δηλαδή άμεσα.

Υπάρχουν οι κυριότεροι τύποι φόρων που παράγουν και τον μεγαλύτερο όγκο εσόδων για το κράτος, όπως ο φόρος κύκλου εργασιών, δηλαδή αυτό που πληρώνουμε ως φόρο προστιθέμενης αξίας, ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών επί των μισθών και ο φόρος εισοδήματος.

Εδώ περιλαμβάνεται και ο φόρος εισοδήματος επιχειρήσεων, ας πούμε, ως φόρος εισοδήματος για τις επιχειρήσεις.

Και μετά υπάρχουν και τα μικρότερα: Ο φόρος κληρονομιών και δωρεών, ο φόρος εμπορίου, ο οποίος πηγαίνει στους δήμους, η τελική παρακράτηση φόρου επί των κεφαλαιουχικών κερδών ή ο φόρος επί των αυτοκινήτων. Υπάρχει όμως και ο φόρος γης, ο οποίος ως κρατικός φόρος ανήκει στο εκάστοτε ομοσπονδιακό κρατίδιο.

Πώς να εξοικονομήσετε χρήματα από τους φόρους στη Γερμανία;
Διαφορά μεταξύ άμεσων και έμμεσων φόρων στη Γερμανία

Φορολογικά έσοδα άνω των 830 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2021 στη Γερμανία

Συνολικά, το κράτος, δηλαδή όλες οι περιφερειακές αρχές, δηλαδή οι ομοσπονδιακές, οι κρατικές και οι τοπικές αρχές, είχαν έσοδα ύψους 833 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2021.

Επιπλέον, απέφεραν άλλα 590 δισεκατομμύρια από την κοινωνική ασφάλιση. Συνολικά, τα συνολικά έσοδα του κράτους ανέρχονται σε περίπου 1,3 τρισεκατομμύρια.

Το 2022, τα έσοδα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης ανήλθαν σε 463,7 δισεκατομμύρια.

Μεταξύ των φόρων, το μεγαλύτερο κομμάτι είναι και πάλι ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών με 218 δισ. ευρώ και ο φόρος εισοδήματος με 72 δισ. ευρώ, συνολικά 290,7 δισ. ευρώ.

Αυτό αντιστοιχεί στο 35% των συνολικών φορολογικών εσόδων.

Ακολουθεί ο φόρος κύκλου εργασιών, ο οποίος περιλαμβάνει τον φόρο προστιθέμενης αξίας με 250 δισ. ευρώ και περίπου το 30%.

Σχεδόν τα δύο τρίτα των συνολικών φορολογικών εσόδων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, των ομόσπονδων κρατιδίων και των δήμων αντιστοιχούν σε αυτούς τους τύπους φόρων.

Ακολουθεί ο φόρος εμπορίου για τους δήμους με 61 δισεκατομμύρια (7,3%) και ο φόρος εισοδήματος επιχειρήσεων με 42 δισεκατομμύρια ευρώ (5,1%).

Ακολουθεί ο ενεργειακός φόρος με 37 δισεκατομμύρια (4,5 τοις εκατό). Συχνά χρησιμοποιούμε ακόμα τον όρο φόρος ορυκτελαίων γι’ αυτό. Αλλά ο φόρος αυτός επιβάλλεται επίσης στο φυσικό αέριο ή στον άνθρακα.

Οι μικροί φόροι είναι ο ασφαλιστικός φόρος με 15 δισεκατομμύρια και ο φόρος καπνού με το ίδιο ποσό, αλλά και ο φόρος καφέ, ο φόρος αλκοόλ ή αφρώδους οίνου με 341 εκατομμύρια ευρώ.

Πώς χρησιμοποιούνται τα χρήματα των φόρων στη Γερμανία;

Ο ομοσπονδιακός υπουργός Οικονομικών είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού που ψηφίζεται από την Μπούντεσταγκ.

Το πόσα χρήματα δαπανώνται σε ποιες υπηρεσίες αποτελεί μέρος των διαπραγματεύσεων με τους υπουργούς. Επί του παρόντος στο επίκεντρο του συνασπισμού των φαναριών: το βασικό επίδομα τέκνων.

Ειδικοί προϋπολογισμοί και ειδικά ταμεία στη Γερμανία

Μερικές φορές υπάρχουν πολιτικά γεγονότα που ανατρέπουν τις πολιτικές δαπανών.

Πρώτα απ’ όλα, κατά τη διάρκεια της κρίσης της Κορόνας, όταν συγκροτήθηκαν διάφορα πακέτα ενισχύσεων για διάφορες επαγγελματικές ομάδες, για παράδειγμα, ενισχύσεις γεφύρωσης, ενισχύσεις για νέες εκκινήσεις, ενισχύσεις για δυσκολίες, εγγυήσεις, επίδομα βραχυχρόνιας εργασίας.

Από αυτά, έχουν απομείνει ακόμη 60 δισεκατομμύρια ευρώ – και χρησιμοποιούνται στο ταμείο για το κλίμα και τον μετασχηματισμό της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Η αντιπολίτευση υποστήριξε ότι αυτό έρχεται σε αντίθεση με την αλήθεια και τη σαφήνεια του προϋπολογισμού και κατέθεσε συνταγματική προσφυγή στην Καρλσρούη.

Απέτυχαν στη συνοπτική διαδικασία. Ωστόσο, η κύρια ακροαματική διαδικασία εκκρεμεί ακόμη.

Και στη συνέχεια, στις αρχές του 2022: τα λεγόμενα ειδικά κεφάλαια για την Bundeswehr ύψους 100 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση της αμυντικής ετοιμότητας της Γερμανίας.

Πρόκειται για έναν ειδικό τύπο έγκρισης πίστωσης βάσει του βασικού νόμου που δεν εμφανίζεται στον προϋπολογισμό.

Ωστόσο, υπάρχουν σαφή χρονοδιαγράμματα αποπληρωμής για όλα αυτά τα ειδικά κονδύλια. Η αποπληρωμή αρχίζει το 2028 και τελειώνει το 2058.

Ωστόσο, η Γερμανία δεν θα αποπληρώσει ποτέ μεγάλο μέρος του χρέους, διότι θα εξυπηρετείται με τη λήψη νέων δανείων.

Αυτό θα πρέπει επίσης να λειτουργήσει εφόσον η αναλογία του χρέους προς την αυξανόμενη οικονομική ισχύ είναι ανάλογη.

Το κράτος πρόνοιας καταναλώνει τα περισσότερα χρήματα στη Γερμανία

Σχεδόν το ήμισυ του συνόλου των κρατικών δαπανών, συνολικού ύψους 1.748 δισεκατομμυρίων ευρώ, πηγαίνει σε δαπάνες για το κράτος πρόνοιας, δηλαδή περίπου το 45%.

Αυτό σημαίνει κοινωνική ασφάλιση, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης ανεργίας, της πολιτικής για την αγορά εργασίας, την οικογένεια και τη νεολαία: πρόκειται για τα χρήματα για τις συντάξεις μητρότητας, την πρόωρη συνταξιοδότηση, το εισόδημα του πολίτη, δηλαδή την πρώην βασική εισοδηματική ενίσχυση, πιο γνωστή ως Hartz IV.

Σημαντική εδώ είναι επίσης η ομοσπονδιακή επιχορήγηση για την υποχρεωτική συνταξιοδοτική ασφάλιση και επίσης για την υποχρεωτική ασφάλιση υγείας.

Είναι αλήθεια ότι η διαγενεακή σύμβαση ισχύει για τη νόμιμη σύνταξη: η εργαζόμενη γενιά χρηματοδοτεί τις νόμιμες συντάξεις της παλαιότερης γενιάς μέσω εισφορών, αλλά και μέσω φόρων.

Από τη μία πλευρά, τα έσοδα των υποχρεωτικών ασφαλιστικών οργανισμών συνέχισαν να αυξάνονται επειδή η παραγωγικότητα και συνεπώς το εισόδημα των Γερμανών πολιτών συνέχισε να αυξάνεται.

Αλλά και το προσδόκιμο ζωής αυξήθηκε.

Το 2020, η συνταξιοδοτική ασφάλιση εισέπραξε 252,7 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω εισφορών και 97 δισεκατομμύρια ευρώ ως επιχορήγηση από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Το κράτος καταβάλλει περαιτέρω ομοσπονδιακή επιδότηση για τις λεγόμενες μη ασφαλιστικές παροχές, για παράδειγμα οικογενειακές παροχές όπως η ανατροφή παιδιών ή πιστωτικές περιόδους, για παράδειγμα για πανεπιστημιακές σπουδές.

Προκειμένου να μειωθούν οι αυξανόμενες συνταξιοδοτικές εισφορές και οι ομοσπονδιακές επιδοτήσεις, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θέλει να δημιουργήσει ένα απόθεμα κεφαλαίου – το λεγόμενο κεφάλαιο γενεών, γνωστό και ως “μετοχική σύνταξη”.

Kassensturz στη Γερμανία: Τι θα αλλάξει τον Δεκέμβριο του 22;
Το κράτος πρόνοιας καταναλώνει τα περισσότερα χρήματα στη Γερμανία

Κρίσιμος σύντροφος: Ένωση Φορολογούμενων

Η Ένωση Φορολογουμένων (Bund der Steuerzahler, BdSt) θεωρείται κρίσιμος σύντροφος της κρατικής πολιτικής δαπανών.

Από τη μία πλευρά, υποστηρίζει τα μέλη της που, κατά τη γνώμη της, πληρώνουν αδικαιολόγητα υπερβολικά υψηλούς ή και διπλάσιους φόρους.

Εάν το πρόβλημα είναι θεμελιώδους φύσεως, η διαδικασία φτάνει επίσης μέχρι το ανώτατο φορολογικό δικαστήριο της Γερμανίας.

Αυτό συνέβη πρόσφατα με το ζήτημα της προσαύξησης αλληλεγγύης.

Από την άλλη πλευρά, η ένωση δημοσιεύει την ετήσια “Μαύρη Βίβλο”, στην οποία καταγράφονται, κατά την άποψή της, κραυγαλέες περιπτώσεις φορολογικής σπατάλης.

Πρόσφατα, η BdSt δημοσίευσε επίσης ένα “βιβλίο εξοικονόμησης” με περιττές δαπάνες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη σχεδιαζόμενη επέκταση της Ομοσπονδιακής Καγκελαρίας ή μια εφαρμογή του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Γεωργίας για την υποστήριξη της “αστικής κηπουρικής”.

Ενώ η μία χαρακτηρίζεται ως περιττή, η εφαρμογή επικρίνεται για το γεγονός ότι ένας εμπορικός πάροχος θα μπορούσε επίσης να αναλάβει τη δικτύωση των ερασιτεχνών κηπουρών.

Περίπλοκη αρχή: δικαιοσύνη κατά περίπτωση

Η γερμανική φορολογική νομοθεσία θεωρείται περίπλοκη. Αυτό οφείλεται στην αρχή της κατά περίπτωση δικαιοσύνης.

Οι φορολογούμενοι πρέπει να φορολογούνται ανάλογα με την προσωπική τους φοροδοτική ικανότητα. Η εφάπαξ φορολόγηση το επιτρέπει αυτό μόνο σε περιορισμένο βαθμό.

Επιπλέον, η αρχή αυτή οδηγεί σε μεγάλο διοικητικό φόρτο και, κατά συνέπεια, σε διατάγματα του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και σε αποφάσεις των φορολογικών δικαστηρίων, του Ομοσπονδιακού Φορολογικού Δικαστηρίου και, κατά καιρούς, σε αποφάσεις του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Παραδείγματα αποτελούν το επίδομα μετακινούμενου ή οι δαπάνες που συνδέονται με το εισόδημα. Άλλες χώρες βασίζονται περισσότερο στην αρχή: χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση, αλλά και λίγες εξαιρέσεις.

GRland – Μην μαθαίνεις τα νέα τελευταίος!

Κάνε Like στη σελίδα μας στο Facebook και ενημερώσου πρώτος για όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Έγκαιρη, έγκυρη και ανεξάρτητη ενημέρωση. Όλες οι τελευταίες Ειδήσεις από τη Γερμανία, την Ελλάδα και τον κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.