Ψάχνετε για δουλειά στη Γερμανία; Όλα τα έγγραφα που χρειάζεστε

Η Γερμανία είναι δημοφιλής προορισμός για όσους αναζητούν εργασία σε όλο τον κόσμο, λόγω της ισχυρής οικονομίας της και της ποικιλόμορφης αγοράς εργασίας της.

Ωστόσο, η υποβολή αίτησης για εργασία στη Γερμανία μπορεί να είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που απαιτεί την προετοιμασία διάφορων εγγράφων.

Σε αυτό το άρθρο, θα αναφέρουμε τα γενικά και πιο συνηθισμένα έγγραφα που μπορεί να χρειαστεί να προετοιμάσετε όταν αναζητάτε εργασία στη Γερμανία.

Τα βασικά έγγραφα

1. Ταυτότητα ή Διαβατήριο

Το διαβατήριό σας είναι το πιο σημαντικό έγγραφο που θα χρειαστείτε, όταν κάνετε αίτηση για εργασία στη Γερμανία.

Εφόσον είστε κάτοικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και την ταυτότητά σας, αλλά δεδομένου ότι οι ελληνικές ταυτότητες είναι παλαιού τύπου, καλύτερα να χρησιμοποιήσετε διαβατήριο.

Απαιτείται για σκοπούς ταυτοποίησης και για να αποδείξετε ότι έχετε νόμιμη άδεια να εργάζεστε στη χώρα.

Εάν είστε πολίτης τρίτης χώρας, θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση για άδεια εργασίας και να προσκομίσετε έγκυρο διαβατήριο στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής της αίτησης.

2. Βιογραφικό σημείωμα (CV)

Το βιογραφικό σας σημείωμα είναι απαραίτητο έγγραφο όταν κάνετε αίτηση για εργασία στη Γερμανία.

Θα πρέπει να είναι γραμμένο με σαφή και συνοπτικό τρόπο, αναδεικνύοντας τα προσόντα σας, την εργασιακή σας εμπειρία και τυχόν σχετικές δεξιότητες.

Η μορφή του γερμανικού βιογραφικού σημειώματος διαφέρει ελαφρώς από άλλες χώρες, γι’ αυτό είναι σημαντικό να κάνετε μια μικρή έρευνα και να το διαμορφώσετε κατάλληλα.

3. Συνοδευτική επιστολή

Η συνοδευτική επιστολή αποτελεί κομμάτι κάθε αίτησης για εργασία στη Γερμανία.

Σας παρέχει την ευκαιρία να συστηθείτε, να εξηγήσετε το ενδιαφέρον σας για τη θέση εργασίας και να παρουσιάσετε τις σχετικές δεξιότητες και την εμπειρία σας.

Η συνοδευτική σας επιστολή θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στη συγκεκριμένη θέση εργασίας και εταιρεία για την οποία υποβάλλετε αίτηση.

4. Πιστοποιητικά και πτυχία

Εάν υποβάλετε αίτηση για εργασία στη Γερμανία, είναι πιθανό να χρειαστεί να προσκομίσετε αντίγραφα των πιστοποιητικών και των πτυχίων σας.

Αυτό περιλαμβάνει το απολυτήριο λυκείου, το πανεπιστημιακό πτυχίο και τυχόν σχετικά πιστοποιητικά επαγγελματικής κατάρτισης.

Τα έγγραφα αυτά θα πρέπει να μεταφραστούν στα γερμανικά από πιστοποιημένο μεταφραστή, εάν δεν είναι ήδη στα γερμανικά.

5. Συστατικές επιστολές

Οι συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμη προσθήκη στην αίτησή σας για εργασία στη Γερμανία.

Αυτές οι επιστολές θα πρέπει να αναδεικνύουν τα δυνατά σημεία, τις δεξιότητες και την εμπειρία σας σε προηγούμενους ρόλους.

Μπορούν να συμβάλουν στην επίδειξη της επαγγελματικής σας αξιοπιστίας και να σας κάνουν πιο ελκυστικό υποψήφιο για τους δυνητικούς εργοδότες.

6. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας

Η γνώση της γερμανικής γλώσσας αποτελεί συχνά προϋπόθεση για πολλές θέσεις εργασίας στη Γερμανία.

Ανάλογα με τον κλάδο και τη θέση για την οποία υποβάλλετε αίτηση, μπορεί να σας ζητηθεί να προσκομίσετε πιστοποιητικό γλωσσομάθειας.

Τα πιο συνηθισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας για τα γερμανικά είναι το TestDaF, το πιστοποιητικό Goethe και το Telc Deutsch.

7. Άδεια εργασίας

Εάν είστε πολίτης χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα χρειαστείτε άδεια εργασίας για να εργαστείτε νόμιμα στη Γερμανία.

Ο εργοδότης σας θα υποβάλει συνήθως αίτηση για λογαριασμό σας, αλλά θα πρέπει να προσκομίσετε τα απαραίτητα έγγραφα και πληροφορίες. Αυτά περιλαμβάνουν το διαβατήριό σας, τη visa και την απόδειξη των προσόντων σας.

8. Ασφάλιση υγείας

Στη Γερμανία, η ασφάλιση υγείας είναι υποχρεωτική για όλους τους εργαζόμενους και παρέχεται από τον εργοδότη. Κατά την αναζήτηση εργασίας, ωστόσο καλό θα ήταν να είστε καλυμμένοι.

Εάν είστε ασφαλισμένοι στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορείτε προσωρινά να εκδώσετε Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης, μέχρι να βρείτε δουλειά.

Εάν είστε πολίτης τρίτης χώρας, θα πρέπει να αγοράσετε ιδιωτική ασφάλιση υγείας, μέχρι να αποκτήσετε δικαίωμα δημόσιας ασφάλισης υγείας.

9. Εγγραφή κατοικίας

Εάν σκοπεύετε να ζήσετε και να εργαστείτε στη Γερμανία, θα πρέπει να δηλώσετε την κατοικία σας στις τοπικές αρχές.

Αυτό προϋποθέτει τη συμπλήρωση ενός εντύπου εγγραφής και την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων για την ταυτότητα και τη διεύθυνσή σας.

Ο εργοδότης σας μπορεί να ζητήσει αντίγραφο της εγγραφής σας ως μέλος της διαδικασίας πρόσληψης.

10. Αριθμός φορολογικού μητρώου

Θα χρειαστείτε έναν αριθμό φορολογικού μητρώου (Steueridentifikationsnummer) για να εργαστείτε στη Γερμανία.

Ο αριθμός αυτός χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση του εισοδήματός σας και των φορολογικών σας πληρωμών.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για αριθμό φορολογικού μητρώου στην τοπική φορολογική υπηρεσία (Finanzamt) συμπληρώνοντας ένα έντυπο και προσκομίζοντας αποδεικτικά στοιχεία της ταυτότητάς σας.

Άλλα έγγραφα

Εκτός από τα έγγραφα που αναφέρονται παραπάνω, ενδέχεται να υπάρχουν και άλλα έγγραφα που απαιτούνται ανάλογα με τις ιδιαίτερες περιστάσεις σας και τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας ή του κλάδου στον οποίο υποβάλλετε αίτηση.

Ακολουθούν ορισμένα πρόσθετα έγγραφα που ενδέχεται να χρειαστεί να προετοιμάσετε:

Portfolio: Εάν υποβάλετε αίτηση για μια δημιουργική ή τεχνική θέση, όπως σχεδιαστής ή προγραμματιστής, μπορεί να σας ζητηθεί να προσκομίσετε ένα portfolio που να παρουσιάζει τα προηγούμενα έργα και επιτεύγματά σας.

Άδεια οδήγησης: Ανάλογα με τη θέση εργασίας και την τοποθεσία, ενδέχεται να απαιτείται άδεια οδήγησης. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα εάν η θέση εργασίας περιλαμβάνει ταξίδια ή απαιτεί να χειρίζεστε όχημα στο πλαίσιο των καθηκόντων σας.

Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου: Ανάλογα με τη θέση εργασίας και τον κλάδο στον οποίο υποβάλλετε αίτηση, ενδέχεται να χρειαστεί να προσκομίσετε ένα αντίγραφο του ποινικού μητρώου σας από τη χώρα καταγωγής σας. Το έγγραφο αυτό πιστοποιεί ότι δεν έχετε ποινικό μητρώο.

Εκτός από τα έγγραφα που αναφέρονται παραπάνω, είναι επίσης σημαντικό να λάβετε υπόψη σας τις πολιτισμικές διαφορές και προσδοκίες κατά την υποβολή αίτησης για εργασία στη Γερμανία.

Οι Γερμανοί εκτιμούν τον επαγγελματισμό, την ακρίβεια και την προσοχή στη λεπτομέρεια, οπότε βεβαιωθείτε ότι το υλικό της αίτησής σας αντικατοπτρίζει αυτές τις ιδιότητες.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων εργασίας στη Γερμανία μπορεί να είναι χρονοβόρα, με πολλούς γύρους συνεντεύξεων και αξιολογήσεων. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις μεγαλύτερες εταιρείες και τους ανταγωνιστικούς κλάδους.

Μην αποθαρρύνεστε αν η διαδικασία διαρκεί περισσότερο από το αναμενόμενο και χρησιμοποιήστε αυτό το διάστημα για να συνεχίσετε να αναπτύσσετε τις δεξιότητές σας και να δικτυωθείτε με άλλους επαγγελματίες του τομέα σας.

Είναι σημαντικό να διερευνήσετε τις συγκεκριμένες απαιτήσεις για τη θέση εργασίας που σας ενδιαφέρει και την εταιρεία στην οποία υποβάλλετε αίτηση και να προετοιμάσετε εκ των προτέρων όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να παρουσιαστείτε ως επαγγελματίας και οργανωμένος υποψήφιος, αυξάνοντας τις πιθανότητες επιτυχίας στην αναζήτηση εργασίας.

GRland – Μην μαθαίνεις τα νέα τελευταίος!

Κάνε Like στη σελίδα μας στο Facebook και ενημερώσου πρώτος για όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Έγκαιρη, έγκυρη και ανεξάρτητη ενημέρωση. Όλες οι τελευταίες Ειδήσεις από τη Γερμανία, την Ελλάδα και τον κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.