Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

GRland-Team

Updated on:

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρεία GR2GR (εφεξής εταιρεία) νόμιμος διαχειριστής του ιστότοπου www.GRland.info (εφεξής ιστότοπος ή GRland), σας ενημερώνει δια του παρόντος για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η χρήση και η πρόσβαση στις σελίδες/υπηρεσίες της εταιρείας υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται πιο κάτω.

Με τη χρήση του GRland ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση του ιστότοπου μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

Η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία προστατεύει τις προσωπικές πληροφορίες καθώς και τη διαδικασία με την οποία εσείς ως φυσικά πρόσωπα μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας.

Η εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα πάντα με σεβασμό προς τα θεμελιώδη δικαιώματα των φυσικών προσώπων σύμφωνα με την εκάστοτε υφιστάμενη ευρωπαϊκή, γερμανική και ελληνική νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, του γερμανικού νόμου BGBl. I S. 1626, 1633 και του ελληνικού νόμου Ν. 4264/2019 και κάθε άλλου σχετικού εφαρμοστέου νομικού κειμένου).

Ο ιστότοπος δεν προορίζεται για ανήλικους και δεν συλλέγουμε εν γνώσει δεδομένα σχετικά με ανήλικους.

Σκοπός της πολιτικής προστασίας δεδομένων

Η παρούσα πολιτική προστασίας εξηγεί την προσέγγισή μας σε κάθε προσωπική πληροφορία που συλλέγουμε από εσάς και τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Περιγράφει επίσης τα δικαιώματά σας όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων.

Η παρούσα πολιτική προστασίας σας ενημερώνει για τη φύση των προσωπικών σας πληροφοριών που επεξεργάζεται η εταιρεία μας και πώς μπορείτε να ζητήσετε να διαγράψουμε, επικαιροποιήσουμε, διαβιβάσουμε ή/και να σας προσφέρουμε πρόσβαση σε αυτά.

Η παρούσα πολιτική προστασίας έχει σκοπό να σας βοηθήσει στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων κατά τη χρήση του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας ή/και να κατανοήσετε τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας στοιχείων από την εταιρεία.

Σημειώστε επίσης ότι η παρούσα πολιτική προστασίας ισχύει μόνο για τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών που έχουμε λάβει από εσάς.

Ποιοι είμαστε

Η εταιρεία μας με την επωνυμία «GR2GR», νόμιμος διαχειριστής του ιστότοπου www.GRland.info, που εδρεύει επί της οδού Schwanthalerstraße 5, 80336 Μόναχο, δραστηριοποιείται ιδίως στην παροχή δημοσιογραφικών υπηρεσιών εν γένει. Περισσότερα για εμάς, ΕΔΩ.

Προσωπικά δεδομένα

Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων») (π.χ. όνομα, επίθετο, ηλεκτρονική διεύθυνση).

Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων αποτελούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και τα γενετικά δεδομένα, τα βιομετρικά δεδομένα, τα δεδομένα σχετικά με την υγεία, τη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό ενός ατόμου.

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων αποτελεί κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών Προσωπικών Δεδομένων

Δεν επεξεργαζόμαστε ειδικές κατηγορίες δεδομένων, όπως δεδομένα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, δεδομένα που αφορούν την υγεία ή τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό. Εντούτοις, σε περίπτωση που τύχουν επεξεργασίας ειδικές κατηγορίες δεδομένων από εμάς, η επεξεργασία αυτή λαμβάνει χώρα μόνον εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, όπως ενδεικτικά:

 • το υποκείμενο των δεδομένων έχει παράσχει ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων του υπευθύνου επεξεργασίας ή του υποκειμένου των δεδομένων
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου
 • η επεξεργασία αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί από το υποκείμενο των δεδομένων
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή όταν τα δικαστήρια ενεργούν υπό τη δικαιοδοτική τους ιδιότητα
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος.

Ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε διαφορετικούς τύπους προσωπικών δεδομένων που λαμβάνουμε από εσάς, μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης του ιστότοπου, κατά την παροχή των υπηρεσιών ή όταν επικοινωνείτε ή ζητάτε πληροφορίες από εμάς.

Πρωταρχικός σκοπός μας στη συλλογή προσωπικών στοιχείων από εσάς είναι να μας βοηθήσετε:

 • να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητα σας.
 • να επιβεβαιώσουμε την περιοχή σας.
 • να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.
 • να διεκπεραιώσουμε αιτήματα που υποβάλατε στον ιστότοπο ή σε σχέση με τις υπηρεσίες μας.
 • να σας αποστείλουμε επικοινωνία για προωθητικούς σκοπούς όταν έχουμε την άδειά σας ή όταν επιτρέπεται από το νόμο.
 • να λάβετε τυχόν ενημερωτικά δελτία – newsletters.
 • να εξατομικεύσουμε τις υπηρεσίες μας, να ‘θυμόμαστε’ τις ρυθμίσεις σας, να προβάλλουμε εξατομικευμένες διαφημίσεις, να μετράμε πόσο αποτελεσματικές είναι οι διαδικτυακές μας διαφημίσεις καθώς και να προσαρμόζουμε τις επικοινωνίες μάρκετινγκ βάσει αυτών που διαβάζετε στον ιστότοπο μας.
 • να διαφημιστείτε από εμάς (αφορά φυσικά πρόσωπα).
 • να διεξάγουμε διαγωνισμούς και να αποδώσουμε τα δώρα στους νικητές.
 • να αναρτήσετε σχόλια στα άρθρα ή στα κοινωνικά δίκτυα.
 • για στατιστικούς σκοπούς, όπως η ανάλυση της απόδοσης του ιστότοπου και η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι επισκέπτες την χρησιμοποιούν.
 • να συμμορφωθούμε με το εφαρμοστέο δίκαιο, δικαστική απόφαση, άλλη δικαστική διαδικασία ή τις απαιτήσεις μιας ρυθμιστικής αρχής.
 • να σας στείλουμε ενημερωμένο περιεχόμενο μέσω ειδοποιήσεων “push notification”.
 • να επικοινωνούμε μαζί σας προκειμένου να απαντήσουμε σε οποιοδήποτε ερώτημα μας έχετε θέσει ή να ικανοποιήσουμε οποιοδήποτε αίτημά σας.
 • δεδομένα που συλλέγονται μέσω της χρήσης Cookies: π.χ η διεύθυνση IP.
 • να διαχειριστούμε τον ιστότοπό μας και την εφαρμογή app και να μπορέσουμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στον βέλτιστο βαθμό.
 • να διασφαλίζουμε την προστασία προσώπων και αγαθών μέσω του συστήματος βιντεοεπιτήρησης.
 • να προβούμε σε χρήση όπως άλλως απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων μπορεί να επεξεργαστούμε τα ακόλουθα μεταξύ άλλων προσωπικά στοιχεία:

Εάν είστε επισκέπτης στον ιστότοπο:

 • Ονοματεπώνυμο.
 • Στοιχεία επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Δημογραφικές πληροφορίες όπως η διεύθυνσή σας.
 • Άλλες πληροφορίες σχετικά με την παροχή των Υπηρεσιών.

Αν είστε πελάτης-αποδέκτης των παρεχόμενων από εμάς υπηρεσιών ή υποψήφιος πελάτης:

 • Ονοματεπώνυμο.
 • Στοιχεία επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Δημογραφικές πληροφορίες όπως η διεύθυνσή σας.
 • Πληροφορίες που μας παρέχετε ως μέρος της παροχής των Υπηρεσιών σε εσάς.

Αρχές που διέπουν την επεξεργασία – Νομική βάση επεξεργασίας δεδομένων

Διασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα: Υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με τα υποκείμενα των δεδομένων.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την εταιρεία βρίσκει έρεισμα σε μία (ή περισσότερες) από τις παρακάτω νομικές βάσεις.

Διασφαλίζουμε ότι μία από αυτές ισχύει όταν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα:

 • Συγκατάθεση.
 • Εκτέλεση σύμβασης.
 • Συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση (εξαιρουμένων συμβατικών υποχρεώσεων).
 • Επιδίωξη έννομου συμφέροντος της εταιρείας ή τρίτων.
 • Ζωτικό συμφέρον.
 • Δημόσιο συμφέρον.

Όπου η νομική βάση της επεξεργασίας είναι επιδίωξη έννομου συμφέροντος της εταιρείας ή τρίτων, στηριζόμαστε σε αυτήν μόνο εάν ο λόγος για τη χρήση των πληροφοριών σας είναι δίκαιος και νόμιμος, θα προβούμε δε σε στάθμιση μεταξύ του εννόμου συμφέροντός μας και των δικαιωμάτων σας.

Τα έννομα συμφέροντά μας ως προς την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνουν:

 • την υποστήριξη της ελευθερίας του Τύπου, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιογραφικών δραστηριοτήτων κοινωνικής σπουδαιότητας.
 • την υποστήριξη των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων στην πρόσβαση και λήψη ενημέρωσης και πληροφοριών.
 • την ανάπτυξη, παράδοση και διατήρηση συναφών και ελκυστικών υπηρεσιών και διαφημίσεων προϊόντων/υπηρεσιών.
 • να κατανοήσουμε τα χαρακτηριστικά του κοινού μας προκειμένου να το εξυπηρετήσουμε καλύτερα.
 • την άσκηση της εμπορικής μας δραστηριότητας.
 • να αποδείξουμε ότι παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σύμφωνα με βέλτιστες διεθνώς πρακτικές και αναγνωρισμένα πρότυπα.

Συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.

Είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται.

Διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων.

Τα προσωπικά σας δεδομένα τα επεξεργαζόμαστε μόνο αν υπάρχει σχετική νομιμοποιητική βάση, όπως:

Συγκατάθεση: όπου απαιτείται, μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, αν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για τον εκάστοτε σκοπό. Την σχετική συγκατάθεση μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή.

Έννομο συμφέρον της εταιρείας: η εταιρεία ενίοτε έχει έννομο συμφέρον να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα εφόσον η επιδίωξη του εννόμου συμφέροντος δεν έχει σοβαρό αντίκτυπο στα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων.

Εκτέλεση σύμβασης: μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να εκπληρώσουμε συμβατικές υποχρεώσεις.

Νομική υποχρέωση: σε ορισμένες περιπτώσεις πρέπει να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφωθούμε με έννομη υποχρέωση.

Ζωτικά συμφέροντα: η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου.

Δημόσιο Συμφέρον: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που εκτελείται υπέρ του δημοσίου συμφέροντος.

Ανάρτηση σχολίων σε άρθρα

Όταν αναρτάτε δημόσια σχόλια στον ιστότοπο μας ή στα Social Media, οι πληροφορίες που δημοσιεύετε και το όνομά σας ως χρήστη είναι προσβάσιμες στο κοινό. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να συλλεχθούν από τρίτους.

Δεν φέρουμε ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι τρίτοι χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες.

Όταν συνεισφέρετε σε μια συζήτηση, σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να μην μοιράζεστε προσωπικά στοιχεία, και ιδίως πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίησή σας, όπως το όνομα, την ηλικία, τη διεύθυνση κτλ.

Δεν φέρουμε ευθύνη για το απόρρητο τυχόν αναγνωρίσιμων πληροφοριών που δημοσιεύετε.

Αποδέκτης των προσωπικών δεδομένων σας

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποκαλύπτονται σε τρίτους μόνο εάν αυτό είναι απαραίτητο. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να είναι ανώνυμα, εάν αυτό είναι εφικτό.

Για να αναθέσουμε σε τρίτους την εκτέλεση της επεξεργασίας των δεδομένων εκ μέρους μας, π.χ. σε έναν ανάδοχο ή πάροχο υπηρεσίας, θα πρέπει να συμφωνούν συμβατικά να επεξεργάζονται τα δεδομένα σύμφωνα με τις οδηγίες μας.

Εάν χρησιμοποιήσουμε τρίτο-μέρος προμηθευτή ή εμπορικό συνεργάτη, ο οποίος θα επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας, θα έχουμε εξασφαλίσει ότι το τρίτο μέρος που εκτελεί την επεξεργασία για εμάς θα διαθέτει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων όπως ο νόμος ορίζει.

Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται τα προσωπικά σας δεδομένα να μεταφερθούν στις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές για την υπεράσπιση νόμιμων αξιώσεών μας και μόνο για τις περιπτώσεις όπου επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Δεσμευόμαστε να διατηρούμε ασφαλείς τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχονται και έχουμε εφαρμόσει τις κατάλληλες πολιτικές, κανόνες και τεχνικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών που έχουμε υπό τον έλεγχό μας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, ακατάλληλη χρήση ή αποκάλυψη, μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση και παράνομη καταστροφή ή τυχαία απώλεια.

Όλοι οι συνεργάτες μας, οι υπάλληλοι, οι σύμβουλοι, οι εργαζόμενοι και εκτελούντες την επεξεργασία (δηλ. όσοι επεξεργάζονται τα προσωπικά σας στοιχεία για λογαριασμό μας για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω), οι οποίοι έχουν πρόσβαση και σχετίζονται με την επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών, υποχρεούνται να σέβονται την εμπιστευτικότητα τέτοιων προσωπικών πληροφοριών.

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε χώρα εκτός ΕΕ/ΕΠΧ

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δύνανται να αποκαλύπτονται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ΕΕ/ΕΟΧ μόνον εάν η νομοθεσία της σχετικής χώρας παρέχει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων.

Αν γίνει αποστολή δεδομένων σας σε τέτοιες χώρες θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε το επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Στην περίπτωση ενημέρωσής μας ή/και υποψίας αποστολής ή επεξεργασίας δεδομένων εκτός ΕΕ/ΕΟΧ εκ μέρους συνεργάτη μας ή τρίτου και στο πλαίσιο διασφάλισης της σύννομης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, θα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διερευνήσουμε γρήγορα το γεγονός και θα δράσουμε ανάλογα το συντομότερο δυνατό.

Διάρκεια που διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για το απαραίτητο χρονικό διάστημα. Το χρονικό διάστημα που χρειαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίον τα χρησιμοποιούμε, όπως ορίζεται στην παρούσα πολιτική προστασίας.

Για παράδειγμα, ενδέχεται να χρειαστεί να το χρησιμοποιήσουμε για να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας σχετικά με μια υπηρεσία και ως εκ τούτου ενδέχεται να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ενώ εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία μας αυτή.

Εάν δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα σας, θα τα διαγράψουμε ή θα τα καταστήσουμε ανώνυμα αφαιρώντας όλες τις λεπτομέρειες που σας προσδιορίζουν.

Εάν έχουμε ζητήσει την άδειά σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και δεν έχουμε άλλους νόμιμους λόγους να συνεχίσουμε με αυτήν την επεξεργασία και ανακαλέσετε την άδειά σας, θα διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Ωστόσο, όταν διαγραφείτε ενδεικτικά από την αποστολή τυχόν ενημερωτικών δελτίων, θα διατηρήσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα σας στείλουμε κανένα ενημερωτικό δελτίο στο μέλλον.

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social Media)

Περισσότερα για την πολιτική Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media Policy) θα βρείτε ΕΔΩ.

Cookies

Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε cookies ή παρόμοια τεχνολογία για τη συλλογή επιπλέον δεδομένων, όπως:

 • τη IP διεύθυνση σας (IP address) – έναν αριθμητικό κωδικό για την αναγνώριση της συσκευής σας και ο οποίος μπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη χώρα, την περιοχή ή την πόλη στην οποία βρίσκεστε.
 • το ιστορικό περιήγησής σας για το περιεχόμενο που έχετε επισκεφτεί στον ιστότοπο μας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ανακατευθυνθήκατε στον ιστότοπο μας μέσω άλλης ιστοσελίδας.
 • λεπτομέρειες για τις συσκευές σας, για παράδειγμα, το μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής, το μοναδικό αναγνωριστικό διαφήμισης και τα προγράμματα περιήγησης (browsers) που χρησιμοποιούνται για πρόσβαση στο περιεχόμενό μας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας προκειμένου να απορρίπτει όλα ή ορισμένα cookies του προγράμματος περιήγησης ή να σας ειδοποιεί όταν οι ιστότοποι ορίζουν ή έχουν πρόσβαση στα cookies.

Εάν απενεργοποιήσετε ή απορρίψετε τα cookies, λάβετε υπόψη ότι ορισμένα τμήματα του ιστότοπου ενδέχεται να μην είναι προσβάσιμα ή να μην λειτουργούν σωστά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε, ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies.

Επιγραμματική διαφήμιση

Η διαφήμιση στον ιστότοπο μας που βασίζεται σε cookies και παρόμοια τεχνολογία.

Χρησιμοποιούμε εξατομικευμένες επιγραμμικές διαφημίσεις στον ιστότοπό μας. Αυτό μας επιτρέπει να παρέχουμε πιο σχετικές διαφημίσεις σε άτομα που επισκέπτονται το GRland.

Λειτουργεί προβάλλοντάς σας διαφημίσεις που βασίζονται στα μοτίβα περιήγησής σας και στον τρόπο με τον οποίο αλληλοεπιδράσατε με τον ιστότοπο και εν συνεχεία σας παρουσιάζει τις διαφημίσεις που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

Όταν περιηγείστε στο GRland, ορισμένα από τα cookies που εγκαθίστανται στη συσκευή σας είναι διαφημιστικά cookies, ώστε να κατανοήσουμε τι είδους σελίδες σας ενδιαφέρουν.

Στη συνέχεια, μπορούμε να εμφανίσουμε διαφημίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας βάσει αυτών των ενδιαφερόντων.

Για παράδειγμα, αν έχετε διαβάσει πολλά άρθρα για ταξίδια ή συνταγές μαγειρικής, ενδέχεται να σας προβάλλουμε περισσότερες διαφημίσεις για ταξίδια ή συνταγές μαγειρικής.

Δεν συλλέγουμε ούτε χρησιμοποιούμε πληροφορίες όπως το όνομά σας, το email, την ταχυδρομική διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεφώνου σας για εξατομικευμένες επιγραμμικές διαφημίσεις.

Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα σας και ποια τα δικαιώματα σας

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε για εσάς:

 • Δικαίωμα πληροφόρησης: Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε επιβεβαίωση για το κατά πόσον τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει αυτό, το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα με συνοπτικό, διαφανή, κατανοητό και εύκολα προσβάσιμο τρόπο.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.
 • Δικαίωμα διαγραφής: («δικαίωμα στη λήθη»): Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
 • Δικαίωμα περιορισμού: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία μας έχετε παράσχει, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να ζητήσετε να διαβιβαστούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε το δικαίωμα να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή, εμείς δεν θα υποβάλλουμε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα σε επεξεργασία, εκτός εάν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 • Δικαίωμα εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης: Έχετε το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση λαμβανόμενη αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα έναντι σας ή σας επηρεάζει σημαντικά κατά ανάλογο τρόπο.

Πώς μπορείτε να ασκήσετε δικαιώματα σας

Τα δικαιώματά σας μπορείτε να τα ασκήσετε οποιαδήποτε στιγμή μέσω της Αίτησης Άσκησης Δικαιώματος Υποκειμένου των δεδομένων [Φόρμα Αιτήματος] και η Εταιρεία θα σας απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής και επιβεβαίωσης της ταυτότητάς σας, εκτός εάν το αίτημα είναι ασυνήθιστα μεγάλο και περίπλοκο όπου εκεί κατόπιν ενημέρωσής σας η απάντηση μπορεί να καθυστερήσει άλλες εξήντα (60) ημέρες.

Κατά βάση η ικανοποίηση ενός αιτήματός σας είναι δωρεάν. Στην περίπτωση όμως που κάποιο αίτημα είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό μπορεί να επιβληθεί η καταβολή εύλογου τέλους.

Σε κάθε περίπτωση, εάν δεν ανταποκριθούμε στην ικανοποίηση του αιτήματός σας έχετε το δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων

Ο ιστότοπος δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του ιστοτόπου σε κανένα τρίτο φορέα.

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας και λεπτομερή περιγραφή της απορίας σας.

Email
Facebook
WhatsApp
Τηλέφωνο

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν μας αποστέλλετε ένα email ή έρχεστε σε επαφή μαζί μας μέσω κοινωνικών δικτύων (Facebook, WhatsApp κοκ), η επικοινωνία αυτή είναι προσωπική και απαγορεύεται η κοινοποίηση προς τρίτους (Screensot, μερική ή ολική αντιγραφή μέρους της συζήτησης). Οι πληροφορίες που θα λάβετε από εμάς είναι καθαρά ενημερωτικές και δεν λογίζονται ως εμπεριστατωμένες απόψεις και σας προτείνουμε να συμβουλευτείτε κάποιον ειδικό ή κάποια επίσημη Αρχή. Σε κάθε σας επικοινωνία συλλέγουμε πληροφορίες από εσάς (δείτε τις πληροφορίες που συλλέγονται και τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ΕΔΩ)

Κατεβάστε και συμπληρώστε την [Φόρμα Αιτήματος]

Αναθεώρηση

Από καιρό εις καιρό μπορεί να αλλάξουμε ή να τροποποιήσουμε ή να ενημερώσουμε αυτή την πολιτική της εταιρείας. Προτείνουμε να επισκέπτεστε περιοδικά την σελίδα “Πολιτική Απορρήτου“, προκειμένου να ενημερώνεστε για οποιεσδήποτε αλλαγές. Η ημερομηνία στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας αναφέρει την τελευταία τροποποίηση.

Παράπονα 

Αν έχετε οποιαδήποτε παράπονα σε σχέση με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο dpo@grland.info. Σε περίπτωση που δεν μπορούμε να επιλύσουμε το πρόβλημά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Επιτρόπου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Τελικές διατάξεις

Το παρόν διέπεται από το Γερμανικό, Ελληνικό και Κοινοτικό δίκαιο. Κάθε διαφορά, διαφωνία ή διένεξη σχετικά με την εκτέλεση, εφαρμογή ή ερμηνεία του παρόντος και γενικά ό,τι αφορά τις σχέσεις που θα δημιουργηθούν, θα επιλύεται από τα Δικαστήρια του Μονάχου (Βαυαρία-Γερμανία), που καθίστανται με την παρούσα αποκλειστικά αρμόδια.

** Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων, πληροφορίες και την ασφάλειά σας θα βρείτε στους εξής συνδέσμους: Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, Πολιτική Cookies, Όροι χρήσης GRland, Ευρωπαϊκός κανονισμός GDPR, NetzDG Policy, Social Media Policy.

Διαφωνείτε με τους Όρους; ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.

Ενημέρωση: 21.02.2021
Έκδοση: 1.3
Επιμέλεια κειμένου: Γεώργιος Σαμαρίδης, DPO
Μετάφραση κειμένου: Αλίκη Μαχαίρα

© 2020 theDtouch.net, Το παρόν παρέχεται αποκλειστικά στην εταιρεία “GR2GR” για δική της και μόνον χρήση. Απαγορεύεται ρητά, οποιαδήποτε αντιγραφή όλου ή μέρους του παρόντος, αναφορά σε αυτό, μερική ή ολική γνωστοποίηση ή παραχώρηση σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του δημιουργού. Αν επιθυμείτε παρόμοιους όρους χρήσης, επικοινωνήστε: info@thedtouch.net

Mε επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος
Όλα τα πνευματικά δικαιώματα διατηρούνται

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GRland.info

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GRland.info

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GRland.info

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GRland.info

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GRland.info

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GRland.info

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GRland.info

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GRland.info

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GRland.info

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GRland.info

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GRland.info

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GRland.info

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GRland.info

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GRland.info

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GRland.info

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GRland.info

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GRland.info

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GRland.info

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GRland.info

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GRland.info

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GRland.info

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GRland.info

Επικοινωνία - Contact

GRland Νομοθεσία

Πολιτική Cookies

Όροι Χρήσης

Impressum

GDPR Policy

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Social Media Policy

GRland Sitemap

GRland Project