Social Media Policy

Η εταιρεία GR2GR (εφεξής εταιρεία) νόμιμος διαχειριστής του ιστότοπου www.GRland.info (εφεξής ιστότοπος ή GRland), σας ενημερώνει δια του παρόντος για την πολιτική των Social Media.

Η εταιρεία μας διαθέτει δικές της σελίδες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, κτλ). Να σας υπενθυμίσουμε ότι οι σελίδες αυτές είναι δημόσια προσβάσιμες και οποιοδήποτε περιεχόμενο, σχόλιο, πληροφορία προσωπικού χαρακτήρα που παραθέσετε θα είναι ορατά στο ευρύ κοινό και για αυτόν τον λόγο σας συνιστούμε να είστε προσεκτικοί με το περιεχόμενο της πληροφορίας που θα θέσετε δημόσια. Το GRland δεν επηρεάζει τις ρυθμίσεις προστασίας δεδομένων αυτών των τρίτων πλατφορμών (Social Media).

Με νόμο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (απόφαση της 5ης Ιουνίου 2018-C-210/16) έκρινε σε μία περίπτωση ότι, εκτός από το Facebook, ο διαχειριστής των σελίδων των Social Media είναι επίσης υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων. 

Επομένως, σας ενημερώνουμε σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (GDPR) σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων σε σχέση με πλατφόρμες τρίτων, όσο γνωρίζουμε και μπορούμε να επηρεάσουμε αυτήν την επεξεργασία δεδομένων.

Τύπος και σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Οι διαχειριστές των κοινωνικών μέσων επεξεργάζονται τα δεδομένα σας προκειμένου να λειτουργούν και να βελτιστοποιούν τις δικές τους υπηρεσίες και να διαβιβάζουν τα δεδομένα – για εμπορικούς σκοπούς, εάν είναι απαραίτητο. 

Επισημαίνεται ρητά ότι οι πλατφόρμες τρίτων ορίζουν επίσης “cookies” με τα οποία μπορείτε να παρακολουθείτε τη συμπεριφορά χρήσης σε άλλους ιστότοπους και εφαρμογές, καθώς και σε συγκεκριμένους ιστότοπους και εφαρμογές που ενσωματώνουν τις τεχνολογίες. 

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα εάν είστε ήδη εγγεγραμμένοι σε αυτές τις σελίδες. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό στις αντίστοιχες πληροφορίες προστασίας δεδομένων. 

Τα δεδομένα συλλέγονται χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα τυποποιημένα κριτήρια και λειτουργίες φίλτρου των κοινωνικών μέσων. Το GRland δεν επηρεάζει αυτά τα κριτήρια.

Το GRland λαμβάνει μόνο ανώνυμη αξιολόγηση από αυτήν τη συλλογή δεδομένων. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για την ανάλυση της συμπεριφοράς γενικής χρήσης, ώστε η εταιρεία να προσαρμόζει καλύτερα τις προσφορές της στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του κοινού. Δεν γνωρίζουμε ποια δεδομένα συλλέγει η αντίστοιχη πλατφόρμα κοινωνικών μέσων και για ποιους σκοπούς τα επεξεργάζεται. 

Ζητούμε την κατανόησή σας ότι μπορούμε να σας ενημερώσουμε μόνο στο βαθμό που οι γνώσεις μας σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων και η επιρροή μας στην επεξεργασία δεδομένων επηρεάζεται. Διαφορετικά, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχη υπηρεσία κοινωνικών μέσων.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία

Οι πλατφόρμες κοινωνικών μέσων μάς παρέχουν ως διαχειριστές τα ακόλουθα δεδομένα (ανώνυμα και ομαδοποιημένα):

 • Ηλικία
 • Γένος
 • Τόπος διαμονής (χώρα και περιοχή ή πόλη)

Ολόκληρη η χρήση καταγράφεται, για παράδειγμα:

 • Χρόνος χρήσης
 • Αλληλεπιδράσεις στο πλαίσιο αναρτήσεων (π.χ. αντιδράσεις, σχόλια, ρυθμός κλικ, προβολές, κοινοποιήσεις)
 • Χρόνος χρήσης βίντεο
 • Συσκευές που χρησιμοποιούνται, λειτουργικά συστήματα, λογισμικό
 • Θέση χρήσης
 • Ιστορικό χρήσης (παραπομπές σε προσφορές ιστού)
 • Γλώσσα
 • Ενδιαφέροντα / θέματα

Νομική βάση

 • Στο βαθμό που έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, αυτή η επεξεργασία θα δικαιολογείται σύμφωνα με το άρθρο 6(1)(a) του ΓΚΠΔ.
 • Εάν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ των δύο μερών (εσάς και εμάς) ή για τη λήψη προσυμβατικών μέτρων κατόπιν αιτήματός σας, η επεξεργασία αυτή θα βασίζεται στο άρθρο 6(1)(b) του ΓΚΠΔ.
 • Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για να συμμορφωθούμε με μια νομική υποχρέωση, θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει του άρθρου 6(1)(c) του ΓΚΠΔ.
 • Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων μας, η επεξεργασία αυτή γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 6(1)(f) του ΓΚΠΔ.

Σημειώστε ότι σε περίπτωση που έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή, στέλνοντας e-mail στο dpo@grland.info ή μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με τον υπεύθυνο DPO. Η ανάκληση της συναίνεσης δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας έγινε προηγουμένως με βάση τη συγκατάθεσή σας.

Παραλήπτης των δεδομένων

Χρησιμοποιούμε υπηρεσίες από πλατφόρμες κοινωνικών μέσων (π.χ. Facebook / Instagram Insights, Youtube Studio, Twitter Analytics, κτλ) ή από παρόχους υπηρεσιών για διαχείριση και ανάλυση σχολίων (π.χ. Swat.io, Fanpagekarma, κτλ) για την αξιολόγηση ανωνυμοποιημένων δεδομένων και δημόσιων αλληλεπιδράσεων (σχόλια, επισημάνσεις “μου αρέσει” κ.λπ.).

Προγραμματισμένη διάρκεια αποθήκευσης

Τα στατιστικά δεδομένα (ανώνυμα) ενημερώνονται καθημερινά από τα κοινωνικά μέσα και διατίθενται για περίοδο αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένης της προηγούμενης ημέρας. Για να κατανοήσουμε τις εξελίξεις, αρχειοθετούνται τμήματα του υλικού δεδομένων που διατίθενται από τα κοινωνικά μέσα.

Ωστόσο, πρόκειται αποκλειστικά για ανώνυμα στατιστικά δεδομένα που δεν επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με μεμονωμένα άτομα. Σχόλια, προτιμήσεις και δημόσιες αλληλεπιδράσεις αρχειοθετούνται από το GRland για δημοσιογραφικούς και στατιστικούς σκοπούς.

Τα δικαιώματα σας

Σημειώστε, ωστόσο, ότι το GRland δεν επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα τα όποια προκύπτουν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά μόνο στατιστικά δεδομένα. Εάν είναι απαραίτητο, επικοινωνήστε με την αντίστοιχη υπηρεσία Social Media. 

Περισσότερα:

 • Προστασία προσωπικών δεδομένων: Facebook
 • Προστασία προσωπικών δεδομένων: Twitter
 • Προστασία προσωπικών δεδομένων: Youtube
 • Προστασία προσωπικών δεδομένων: Google
 • Προστασία προσωπικών δεδομένων: Pinterest
 • Προστασία προσωπικών δεδομένων: Soundcloud
 • Προστασία προσωπικών δεδομένων: Snapchat
 • Προστασία προσωπικών δεδομένων: WhatsApp
 • Προστασία προσωπικών δεδομένων: Linkedin
 • Προστασία προσωπικών δεδομένων: Instagram

Περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τα κατά περίπτωση μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα βρείτε στους όρους απορρήτου αυτών.

Μπορείτε να δείτε περισσότερα για τον Γερμανικό νόμο περί επιβεβλημένης απόσυρσης περιεχομένου με εκφράσεις μίσους ή βίας, ή δυσφημιστικού περιεχομένου, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. NetzDG Policy

Σημείωση Ι: Να σας υπενθυμίσουμε ότι οι σελίδες αυτές (Social Media) είναι δημόσια προσβάσιμες και οποιοδήποτε περιεχόμενο, σχόλιο, πληροφορία προσωπικού χαρακτήρα που παραθέσετε θα είναι ορατά στο ευρύ κοινό και για αυτόν τον λόγο σας συνιστούμε να είστε προσεκτικοί με το περιεχόμενο της πληροφορίας που θα θέσετε δημόσια.

Σημείωση ΙΙ: Για κάθε σχόλιο που υποβάλλεται στα Social Media του GRland (μήνυμα, εικόνα, video κτλ) ο χρήστης είναι υπεύθυνος και υπόλογος για το περιεχόμενο αυτό, καθώς και για οποιαδήποτε νομική παρέμβαση γίνει εξαιτίας του σχολίου. Η εταιρεία ΔΕΝ υιοθετεί ΟΥΤΕ ενστερνίζεται τα σχόλια που γίνονται και κατά δική της κρίση μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να διαγράψει ένα σχόλιο και να μπλοκάρει τον χρήστη ΧΩΡΙΣ ενημέρωση και αιτιολόγηση.

Σημείωση ΙΙΙ: ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ρητά η δημοσίευση ιδιωτικής συνομιλίας με οποιαδήποτε μορφή, ολόκληρη ή μέρος αυτής  που είχατε με το GRland προς τρίτους.

ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΕ

 1. Δεοντολογία Χρηστών/Μελών

Είναι αμοιβαίως αποδεκτό και κατανοητό ότι όλες οι πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, μουσικά αρχεία, βίντεο, μηνύματα και όλο το περιεχόμενο, είτε αναρτάται δημόσια είτε μεταφέρεται ιδιωτικά, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει.

Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών (ιστότοπο, Social Media, κτλ) της εταιρείας.

Η εταιρεία δεν είναι δυνατό, λόγω του όγκου, να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται από τους επισκέπτες/αναγνώστες/χρήστες/μέλη στις υπηρεσίες της ετιαρείας, οπότε δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη η εταιρεία για οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους επισκέπτες/χρήστες/μέλη στις υπηρεσίες της εταιρείας.

Οι χρήστες/μέλη/επισκέπτες συμφωνούν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών της εταιρείας και αποδέχονται ακέραιη και αποκλειστική την ευθύνη τους σχετικά με τα κάτωθι για:

 • Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα και προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.
 • Πρόκληση βλάβης σε ανηλίκους με οποιοδήποτε τρόπο.
 • Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
 • Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών, με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του ιστοτόπου.
 • Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.
 • Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του ιστοτόπου, ή παρακοή των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών.
 • Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του ιστοτόπου.
 • Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών (όπως η συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών/μελών).

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι η εταιρεία δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου, αλλά και ότι η εταιρεία και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) της αποκλειστικής επιλογής άρνησης ανάρτησης/δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του.

Επίσης, η εταιρεία και οι αρμόδιοι συνεργάτες διατηρούν το δικαίωμα να διαγράψουν χωρίς ειδοποίηση οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης.

 1. Αποστολή/Δημοσίευση υλικού στην εταιρεία

Υποβάλλοντας υλικό για πιθανή δημοσίευση σε υπηρεσίες της εταιρείας συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους όρους που θα τεθούν σε ισχύ αμέσως. Εάν δεν συμφωνείτε να δεσμεύεστε νομικά από αυτούς τους όρους, μην συνεισφέρετε στην εταιρεία ή προσφέρετε υλικό για δημοσίευση.

Οι χρήστες/αναγνώστες/επισκέπτες των υπηρεσιών μας μπορούν να υποβάλουν, να δημοσιεύουν ή / και να ανεβάζουν περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων σχολίων και εικόνων) σε διάφορα μέρη των υπηρεσιών μας. Κατά την ανάρτηση του περιεχομένου σας στις υπηρεσίες μας, επιβεβαιώνετε σε εμάς ότι είστε ο κάτοχος ή έχετε τη συγκατάθεση από τον κάτοχο να δημοσιεύσει το περιεχόμενο και ότι δεν παραβιάζει τα δικαιώματα απορρήτου, τα πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα σύμβασης ή άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε ατόμου.

Προκειμένου να αποστείλετε υλικό προς την εταιρεία θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας, αποστέλλοντας δε τέτοιο υλικό δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε υπερβεί το πιο πάνω όριο ηλικίας.

Με την υποβολή περιεχομένου, μας παραχωρείτε ένα αέναο, αμετάκλητο, παγκόσμιο, μη αποκλειστικό, χωρίς δικαιώματα εκμετάλλευσης και πλήρως αδειοδοτούμενο δικαίωμα και άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης, προσαρμογής, δημοσίευσης, μετάφρασης, δημιουργίας παράγωγων έργων από, διανομή, εκτέλεση και να προβάλλετε τέτοιο περιεχόμενο που δημοσιεύετε (ολόκληρο ή μέρος) ή / και να το ενσωματώσετε σε άλλα έργα σε οποιαδήποτε μορφή, μέσα μαζικής ενημέρωσης ή τεχνολογία, και παραιτείστε από τα ηθικά δικαιώματα που έχετε ή για να αναγνωριστείτε ως συντάκτης, του τέτοιο περιεχόμενο.

Εάν στείλετε υλικό στην εταιρεία ή στους εκπροσώπους της, παραχωρείτε στην εταιρεία, στους συνδεόμενους με αυτήν και στους εκπροσώπους της πλήρη δικαιώματα χρήσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης, προσαρμογής, μετάφρασης, δημιουργίας παραγώγων εργασιών, διανομής, αντιγραφής και έκθεσης του υλικού αυτού προς το κοινό σε οποιαδήποτε μορφή, μέσο, ή υφιστάμενη τεχνολογία ή τεχνολογία που θα αναπτυχθεί στο μέλλον. 

Εγγυάστε επίσης ότι έχετε διαβάσει και αποδέχεστε τις οδηγίες χρήσης που ενσωματώνονται σε αυτούς τους όρους χρήσης και διέπουν όλες τις αλληλεπιδράσεις με εμάς.

Επίσης επιτρέπετε σε κάθε άλλον χρήστη την πρόσβαση, αποθήκευση, ή αναπαραγωγή αυτού του υλικού για την προσωπική χρήση του χρήστη αυτού σαν αυτό το υλικό να αποτελεί μέρος της Υπηρεσίας.

Με την αποστολή του υλικού εγγυάστε ότι το υλικό που αποστείλατε σας ανήκει ή ελέγχετε συνεπεία νόμιμης παραχώρησης όλα τα δικαιώματά του, ότι το υλικό που αποστέλλετε είναι αληθές και ακριβές, ότι η χρήση του υλικού που αποστέλλετε δεν παραβιάζει τους όρους χρήσης και δεν θα προκαλέσει ζημία σε κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ότι θα αποζημιώσετε την εταιρεία και όσους συνδέονται με αυτήν για όλες τις απαιτήσεις ή τις εν γένει επιβαρύνσεις που θα προκύψουν από τη χρήση του υλικού που παρέχετε.

Η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν θα καλύψει καμία υποχρέωση που θα προκύψει από οποιοδήποτε υλικό που εστάλη από εσάς ή από οποιονδήποτε τρίτο.

Αναλυτικά:

Ο Χρήστης/Επισκέπτης/Αναγνώστης συμφωνεί και αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα:

 • Να μην υποβάλει περιεχόμενο που είναι άσεμνο, υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό, παραπλανητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό ή δυσφημιστικό για οποιοδήποτε πρόσωπο, ή εξυβριστικό, ή που παραβιάζει την ιδιωτική.
 • Να μην υποβάλλει περιεχόμενο που προτρέπει στη χρήση βίας ή στη διάπραξη αδικήματος ή ενθαρρύνει οιαδήποτε παράνομη συμπεριφορά.
 • Να μην υποβάλει περιεχόμενο για το οποίο δεν έχει δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας). Συνεπώς, θεωρείται ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στην εταιρεία (συμπεριλαμβανομένων, όλως ενδεικτικώς, προσωπικών στοιχείων, τεχνογνωσίας, σχολίων, ιδεών, ερωτήσεων, τεχνικών, αποσπασμάτων ή άλλων παρόμοιων στοιχείων) δεν είναι εμπιστευτικές.
 • Να μη χρησιμοποιεί την εταιρεία για να δημοσιεύσει περιεχόμενο που παρενοχλεί, υποτιμά ή εκφοβίζει ένα άτομο ή ομάδα ατόμων, συμπεριλαμβανομένης ιδίως της θρησκείας, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, εθνικότητας, ιθαγένειας, ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης, ή αναπηρίας.
 • Να μην υποβάλει περιεχόμενο ή χρησιμοποιεί την εταιρεία για την πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο.
 • Να μην εγκαταστήσει, προωθήσει ή/και διαθέσει περιεχόμενο που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν, περιορίσουν ή επηρεάσουν με οποιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας της εταιρείας ή να εμποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν την εταιρεία και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία συνδεδεμένη με αυτή.

Η εταιρεία προβαίνει μεν σε προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου που υποβάλλεται, ωστόσο διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύσει το περιεχόμενο αυτό, κατά την απόλυτη κρίση της, ή να το αφαιρέσει ή διαγράψει από το GRland οποτεδήποτε και χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση, άδεια ή συναίνεση, ιδίως εάν διαπιστώσει ή ενημερωθεί ότι αυτό παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο που υποβάλλεται, προκειμένου να προβεί σε δημοσιογραφική έρευνα και ρεπορτάζ, το οποίο θα δύναται να δημοσιεύσει στο GRland ή στα έντυπά της.

Ο χρήστης/επισκέπτης κατανοεί και αποδέχεται ότι η τεχνική επεξεργασία και μετάδοση του περιεχομένου που υποβάλει στην εταιρεία μπορεί να υποστεί αλλαγές ώστε αυτό να προσαρμόζεται στις τεχνικές απαιτήσεις σύνδεσης δικτύων ή συσκευών. Η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη διαγραφή ή αποτυχία αποθήκευσης των καταχωρήσεων περιεχομένου ή άλλων πληροφοριών που υποβάλει ο χρήστης/επισκέπτης.

Η παρούσα υπηρεσία, όπως εν γένει ο ιστότοπος απευθύνεται σε ενήλικο κοινό. Ο χρήστης/επισκέπτης που είναι κάτω των 18 ετών και επιθυμεί να υποβάλει περιεχόμενο, οφείλει να έχει και υποβάλει ταυτόχρονα την έγγραφη και ρητή συναίνεση των γονέων του ή του έχοντος τη γονική μέριμνα ή εν γένει του νόμιμου εκπροσώπου του.

Social Story: Η εταιρεία δια των αρμοδίων προσώπων της, δύναται, με δική της πρωτοβουλία, να επιλέξει περιεχόμενο που έχει δημοσιευθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να ζητήσει τη συγκατάθεση του προσώπου το οποίο έχει προβεί στη σχετική ανάρτηση, προκειμένου να τη δημοσιεύσει. Με τη χορήγηση από το πρόσωπο αυτό της συγκατάθεσης θεωρείται ότι συμφωνεί και αποδέχεται τους ίδιους ως άνω όρους, προϋποθέσεις, οδηγίες και δηλώσεις της εταιρείας.

Δεν υποστηρίζουμε – υιοθετούμε το περιεχόμενό σας ή το περιεχόμενο των δημοσιογράφων – αρθρογράφων που απασχολούνται ή που συνεργάζονται με την εταιρεία. Δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια ή την αρχή του περιεχομένου. Διατηρούμε το δικαίωμα να καταργήσουμε το περιεχόμενό, ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, σύμφωνα με τις Οδηγίες Χρήσης της εταιρείας.

Υλικό= Πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, μουσικά αρχεία, βίντεο.

Αποστολή υλικού: Μέσω email (info@GRland.info), μεσώ των Social Media (Facebook, Twitter, Instagram κοκ), μέσω τηλέφωνου +4915145736559 (WhatsApp, Viber, Skype).

Εφόσον ο χρήστης/επισκέπτης επιλέξει να υποβάλει οποιοδήποτε περιεχόμενο ή σχόλια στο GRland, αυτόματα θεωρείται ότι συμφωνεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους, προϋποθέσεις, οδηγίες και δηλώσεις της εταιρείας, χωρίς να έχει ή διατηρεί για το μέλλον καμία οικονομική ή άλλη αξίωση κατά της εταιρείας για τη δημοσίευση αυτή.

Εάν πιστεύετε ότι τα δικαιώματά σας έχουν παραβιαστεί σε σχέση με το περιεχόμενό σας ή ότι το περιεχόμενό σας που δημοσιεύτηκε από άλλους χρήστε/επισκέπτες παραβιάζει αυτούς τους παραπάνω κανόνες, επικοινωνήστε με το info@GRland.info για λεπτομέρειες σχετικά με την καταγγελία/αναφορά σας.

 1. Σχόλια στον ιστότοπο ή στα Social Media

Η εταιρεία σας καλωσορίζει και ενθαρρύνει όλους τους αναγνώστες να σχολιάσουν και να μοιραστούν τη γνώμη τους. Ωστόσο, ορισμένα σχόλια δεν θα γίνουν ανεκτά εάν δεν είναι νόμιμα ή δεν προσθέσουν ενδιαφέρουσα γνώμη, αξία, θετικότητα, γνώση ή εποικοδομητική συνομιλία.

Η υπηρεσία μας έχει να κάνει με εσάς – τους χρήστες/αναγνώστες μας. Θέλουμε να σας προσελκύσουμε και να ακούσουμε τις απόψεις σας και ζητάμε τη συμμετοχή σας.

Εάν δείτε κάτι που έχει αναρτηθεί από άλλο αναγνώστη και το οποίο θεωρείτε ακατάλληλο, ενημερώστε μας αμέσως, αναφέροντας το σχόλιο όπως αναφέρεται παρακάτω.

Αυτές οδηγίες ισχύουν για όλους τους επισκέπτες/χρήστες και, ως εκ τούτου, πρέπει να διαβάζονται πριν δημοσιεύσετε ένα σχόλιο. Πρέπει να είστε ενήλικος/η για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας. Εάν είστε ανήλικος/η, σταματήστε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία μας.

Τα σχόλια που δεν θα γίνουν ανεκτά και θα διαγραφούν χωρίς ειδοποίηση κατά την αποκλειστική μας κρίση περιλαμβάνουν αυτά που περιέχουν:

 • Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, παραπλανητικό, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους κ.λπ. 
 • Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο. 
 • Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο. 
 • Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών της εταιρείας. 
 • Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video), που παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. 
 • Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση οποιασδήποτε αυτόκλητης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών ή τρίτων δικτυακών τόπων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου. 
 • Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών/μελών. 
 • Ακατέργαστη γλώσσα, συμπεριλαμβανομένων λέξεων όρκου και άσεμνης σεξουαλικής γλώσσας.
 • Απειλητική, καταχρηστική ή προσβλητική γλώσσα.
 • Ρατσιστική γλώσσα.
 • Γλώσσα που προσβάλλει οποιοδήποτε μέρος της κοινότητας LGBT.
 • Σεξιστική γλώσσα.
 • Περιεχόμενο σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα εκτός από Ελληνικά, Γερμανικά, Αγγλικά.
 • Περιεχόμενο σε
 • Περιεχόμενο που κηρύττει, ενθαρρύνει ή υποκινεί θρησκευτικό ή εθνοτικό μίσος.
 • Ψευδές ή παραπλανητικό περιεχόμενο.
 • Δυσφημιστική γλώσσα και δυσφημιστικά σχόλια για άλλους ή για την εταιρεία.
 • Προώθηση πολιτικών κομμάτων/προσώπων.
 • Σχόλια από ακραίες ομάδες (πολιτικές, θρησκευτικές, αθλητικές κτλ).
 • Σχόλια ακροδεξιών και ακροαριστερών πεποιθήσεων.
 • Περιεχόμενο που προτρέπει άλλους να κάνουν ενέργειες σε βάρος των ιδίων ή του κοινού.
 • Πληροφορίες που δεν ευσταθούν.
 • Προπαγανδιστικό περιεχόμενο.
 • Περιεχόμενο με ανήλικους.
 • Παραβίαση του Γερμανικού Κώδικά (NetzDG)
 • Περιεχόμενο που συνδέεται με ιστότοπους που προωθούν τα παραπάνω.

Περιεχόμενο που δεν θα γίνει ανεκτό περιλαμβάνει επίσης:

 • Προσωπικά στοιχεία – δικά σας ή κάποιου άλλου.
 • Ανεπιθύμητο περιεχόμενο – το ίδιο περιεχόμενο δημοσιεύτηκε ξανά και ξανά είτε στο ίδιο άρθρο είτε σε διαφορετικά άρθρα.

Όλα τα εξωτερικά URL (link) που συνδέονται με άλλο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων:

 • Διευθύνσεις URL (Link) με σελίδες και ομάδες μη συνεργαζόμενες με την εταιρεία.
 • Διαφήμιση / χορηγία / εξωτερικά URL για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό.
 • Όλα τα σχόλια με εικόνες, GIF, μουσικά αρχεία.
 • Αναφορές ή αιτήσεις για δωρεές για καμπάνιες.
 • Περιεχόμενο που ενδέχεται να προκαλέσει ζημίες τόσο σε εκκρεμείς όσο και σε εξέλιξη δικαστικές διαδικασίες.
 • Περιεχόμενο που παραβιάζει τη νομοθεσία ή συνηθίζει, ενθαρρύνει ή παρέχει οδηγίες για παράνομες ή με άλλο τρόπο επιβλαβείς δραστηριότητες.
 • Παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων ή περιεχόμενο που παραβιάζει άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Η δημοσίευση των «spoilers» που περιλαμβάνει εξελίξεις πλοκών που δεν έχουν μεταδοθεί στην τηλεόραση (είτε σε ελεύθερη προβολή, καλωδιακή, δορυφορική ή σε διαδικτυακές υπηρεσίες) εκτός εάν υπάρχει σε ένα συγκεκριμένο άρθρο «spoilers».
 • Σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως χρειαστεί να καταργήσουμε ένα ολόκληρο τμήμα περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων μηνυμάτων που δεν παραβιάζουν τους όρους μας, εάν είναι μέρος ενός θέματος ή συνομιλίας που παραβίαζε τις οδηγίες μας ή δεν έχει πλέον νόημα χωρίς διαγραμμένο σχόλιο. Για παράδειγμα, εάν καταργήσουμε ένα ρατσιστικό σχόλιο, οι απαντήσεις δεν θα είναι πλέον σχετικές και θα καταργηθούν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον ιστότοπο καθώς και στο Facebook χρησιμοποιούμε αυτόματο εντοπισμό βωμολοχιών και ως εκ τούτο, αυτόματα τα σχόλια αυτά, δεν είναι ορατά δημόσια.

 1. Απαγόρευση χρηστών

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει μόνιμα οποιονδήποτε λογαριασμό κατά την αποκλειστική της κρίση.

Οι διαχειριστές ενδέχεται να υποχρεωθούν να απαγορεύσουν τους χρήστες ως αποτέλεσμα των παρακάτω ενεργειών:

 • Δημοσίευση περιεχομένου κατά παράβαση αυτών των Οδηγιών κοινότητας της εταιρείας – ακόμη και αν δημοσιεύτηκε μία φορά.
 • Συνεχώς προσπαθείτε να δημοσιεύσετε ξανά σχόλια που έχουν προηγουμένως ελεγχθεί και διαγραφεί.
 • Δημοσίευση συνεχών επιχειρηματολογικών ή / και θετικών σχολίων.
 • Δημοσίευση σχολίων που παρενοχλούν, απειλούν ή επιτίθενται σε οποιονδήποτε ή συμπεριφέρονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο που θα προκαλούσε ενόχληση ή δυσφορία σε άλλους.
 • Η δημοσίευση περιεχομένου που είναι επανειλημμένα καταχρηστικό προς την ομάδα εποπτείας της εταιρείας – ενώ αποδεχόμαστε ότι μπορεί να υπάρχει κριτική για τη δημοσιογραφία μας, δεν θα γίνονται ανεκτές επαναλαμβανόμενες προσωπικές επιθέσεις και δυσφήμηση της εταιρείας χωρίς στοιχεία ή λόγο.
 • Πλαστοπροσωπία άλλου ατόμου, είτε φίλου, μέλους της οικογένειας, διασημοτήτων, συντονιστή, άλλου χρήστη των υπηρεσιών μας είτε υπαλλήλου οποιουδήποτε μέλους της εταιρείας.
 • Εγγραφή ή υποβολή περιεχομένου εάν έχετε απαγορευτεί (για παράδειγμα με λογαριασμό κάποιου άλλου) χωρίς άδεια.

Προφίλ χρηστών που έχουν ως κεντρική φωτογραφία, περιεχόμενο ή όνομα, από:

 • Ακραίες παρατάξεις, ακραία πολιτικά κόμματα.
 • Προσωπικότητες που έχουν καταδικαστεί σε εγκλήματα πολέμου ή δικτάτορες.
 • Προσωπικότητες ή φωτογραφίες που διχάζουν την κοινή γνώμη.
 • Φασίστες, ναζιστές, αναρχικούς και πρόσωπα ή σύμβολα άλλων ακραίων πεποιθήσεων.
 • Σεξουαλικό ή ακατάλληλο (βλέπε όρους άνωθεν).
 • Ψεύτικα προφίλ και ακατάλληλα ονόματα χρηστών (username).

Αυτοί οι κανόνες υπάρχουν για την προστασία άλλων επισκεπτών/χρηστών του GRland και τη βελτίωση της κοινότητας για την οποία είμαστε τόσο περήφανοι. Ως εκ τούτου, σας ζητούμε να δημοσιεύσετε υπεύθυνα χωρίς να παραβιάζετε τους παραπάνω όρους.

Μπορείτε να μας βοηθήσετε να διατηρήσουμε μια θετική και εποικοδομητική συνομιλία επισημαίνοντας το σχόλιο όπως αναφέρεται παρακάτω (ανατρέξτε στην ενότητα πως να αναφέρετε ένα σχόλιο) που πιστεύετε ότι παραβιάζει ή είναι προσβλητικό. Αυτά θα προστεθούν στην ουρά εποπτείας για έλεγχο, καθώς και άλλα σχόλια που επέλεξε το σύστημά μας για πιθανή παραβίαση των Οδηγιών της εταιρείας.

 1. Συμβουλές για σχόλια

Η εταιρεία επενδύει στη δημιουργία ενός πολύτιμου χώρου συζητήσεων για ανθρώπους που θέλουν να μοιράζονται απόψεις.

Παρακάτω παραθέτουμε μερικές προτάσεις για το πώς να γράψετε ένα αποτελεσματικό σχόλιο που δεν θα ελεγχθεί:

 • Μείνετε στο κύριο θέμα της συζήτησης.
 • Αποφύγετε το Caps Lock (κεφαλαία γράμματα) – μπορεί να δείχνει ότι φωνάζετε και μερικές φορές να έχει αρνητικό αντίκτυπο στον τρόπο που γίνεται αντιληπτό το σχόλιό σας.
 • Να είστε ανοιχτόμυαλοι σχετικά με τις απόψεις και τις απόψεις των άλλων ανθρώπων – αν και δεν χρειάζεται να συμφωνείτε με όλους, η προσβολή ή η χλευαστική γνώμη δεν είναι αποδεκτή.
 • Αλληλοεπιδράστε σωστά με άλλους χρήστες – να είστε σεβαστικοί και ευγενικοί σε άλλους χρήστες.
 • Ελέγξτε ξανά το μήνυμά σας προτού το δημοσιεύσετε.
 • Μη γράφετε με

Ακολουθώντας αυτές τις συμβουλές και τηρώντας όλες τις Οδηγίες Χρήσης, είναι πολύ απίθανο το σχόλιό σας να διαγραφεί.

Σχόλια – Αποποίηση ευθυνών

Είδατε σχόλιο που παραβιάζει τους Όρους Χρήσης; Ενημερώστε μας:

 • Στείλτε μας email (info@GRland.info).
 • Κάντε tag to GRland, αν το σχόλιο βρίσκεται στο Facebook.
 • Στείλτε μήνυμα στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που είδατε το σχόλιο.

Οι υπηρεσίες σχολιασμού δημιουργήθηκαν για να επιτρέπουν στους επισκέπτες/χρήστες να παραθέτουν το σχολιασμό τους και την άποψή τους σε συγκεκριμένο άρθρο, στο Forum ή στα Social Media. Όλα τα περιεχόμενα στα σχόλια αποτελούν προσωπικές απόψεις και εκτιμήσεις των συμμετεχόντων που δεν υιοθετούμε.

Ο χρήστης/επισκέπτης κατανοεί και αποδέχεται ότι εισερχόμενος στις ιστοσελίδες δημοσίων συζητήσεων μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη η εταιρεία, για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από την ανάγνωση ή χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους χρήστες/μέλη στις υπηρεσίες της εταιρείας.

Σε περίπτωση που το GRland λάβει ειδοποίηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη/μέλους ο οποίος παραβιάζει τους όρους χρήσης.

Η εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιανδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες αντιλήψεις/απόψεις των μελών/επισκεπτών του. Οι συντονιστές και διαχειριστές διατηρούν το δικαίωμα να εκφράζουν τις δικές τους απόψεις χωρίς αυτές να θεωρούνται απόψεις της εταιρείας.

Η εταιρεία δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου που αναρτούν επισκέπτες/μέλη του. Κάθε χρήστης/επισκέπτης που πιστεύει ότι θίγεται είτε προσωπικά είτε σε γενικότερο επίπεδο μπορεί να επικοινωνήσει με τους διαχειριστές και να εκφράσει τα παράπονά του. 

Η εταιρεία και οι διαχειριστές των Social Media διατηρούν το δικαίωμα να διαγράψουν ένα μήνυμα που θεωρούν ότι αντίκειται στους παρόντες όρους. Ομοίως, οι διαχειριστές και οι συντονιστές της εταιρείας έχουν το δικαίωμα να μετακινούν δημοσιεύσεις που αναρτήθηκαν σε λάθος σημεία.  

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο GRland παρέχονται «ως είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη. Ο χρήστης/επισκέπτης κατανοεί και αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί και να είναι υπεύθυνος για την χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής του.

Οι απόψεις που αναρτάτε, τα σχόλιά σας και εν γένει κάθε δραστηριότητα στην κοινότητα συζητήσεων της εταιρείας μπορεί να τύχει αξιολόγησης από τους άλλους χρήστες. Η αξιολόγηση και ο σχολιασμός γίνονται δημόσια χωρίς οποιαδήποτε παρέμβαση των διαχειριστών.

Απαγορεύεται οι δημοσίευση, αντιγραφή, κοινοποίηση προσωπικής συνομιλίας του χρήστη/επισκέπτη/αναγνώστη με την εταιρεία. Από όποια πλατφόρμα και αν προέρχεται (Social Media, Email, WhatsApp κτλ)..

Πώς να αναφέρετε ένα σχόλιο στους διαχειριστές;

Όταν λάβουμε το παράπονό σας, θα το αξιολογήσουμε και θα αποφασίσουμε για την καταλληλότερη ενέργεια. Να είστε βέβαιοι ότι όλα τα παράπονα θα ελέγχονται άμεσα και επαγγελματικά.

Η αναφορά περιεχομένου που είναι πραγματικά επιβλαβές/προσβλητικό είναι μια θετική ενέργεια και εκτιμούμε τους χρήστες που επισημαίνουν τέτοια σχόλια. Είναι ανώνυμο για άλλους χρήστες και αυτές οι πληροφορίες θα είναι απολύτως εμπιστευτικές.

Ωστόσο, η αναφορά σχολίων που δεν είναι νόμιμες παραβιάσεις μπορεί να επηρεάσει πόσο αποτελεσματικά μπορούμε να καταργήσουμε τις πραγματικές παραβιάσεις. Η διαφωνία με τις απόψεις κάποιου δεν είναι λόγος για την αναφορά τους.

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας και λεπτομερή περιγραφή της απορίας σας.

Email
Facebook
WhatsApp
Τηλέφωνο

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν μας αποστέλλετε ένα email ή έρχεστε σε επαφή μαζί μας μέσω κοινωνικών δικτύων (Facebook, WhatsApp κοκ), η επικοινωνία αυτή είναι προσωπική και απαγορεύεται η κοινοποίηση προς τρίτους (Screensot, μερική ή ολική αντιγραφή μέρους της συζήτησης). Οι πληροφορίες που θα λάβετε από εμάς είναι καθαρά ενημερωτικές και δεν λογίζονται ως εμπεριστατωμένες απόψεις και σας προτείνουμε να συμβουλευτείτε κάποιον ειδικό ή κάποια επίσημη Αρχή. Σε κάθε σας επικοινωνία συλλέγουμε πληροφορίες από εσάς (δείτε τις πληροφορίες που συλλέγονται και τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ΕΔΩ)

Αναθεώρηση

Από καιρό εις καιρό μπορεί να αλλάξουμε ή να τροποποιήσουμε ή να ενημερώσουμε αυτή την πολιτική της εταιρείας. Προτείνουμε να επισκέπτεστε περιοδικά την σελίδα “Πολιτική Απορρήτου“, προκειμένου να ενημερώνεστε για οποιεσδήποτε αλλαγές. Η ημερομηνία στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας αναφέρει την τελευταία τροποποίηση.

Παράπονα 

Αν έχετε οποιαδήποτε παράπονα σε σχέση με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο dpo@grland.info. Σε περίπτωση που δεν μπορούμε να επιλύσουμε το πρόβλημά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Επιτρόπου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Τελικές διατάξεις

Το παρόν διέπεται από το Γερμανικό, Ελληνικό και Κοινοτικό δίκαιο. Κάθε διαφορά, διαφωνία ή διένεξη σχετικά με την εκτέλεση, εφαρμογή ή ερμηνεία του παρόντος και γενικά ό,τι αφορά τις σχέσεις που θα δημιουργηθούν, θα επιλύεται από τα Δικαστήρια του Μονάχου (Βαυαρία-Γερμανία), που καθίστανται με την παρούσα αποκλειστικά αρμόδια.

** Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων, πληροφορίες και την ασφάλειά σας θα βρείτε στους εξής συνδέσμους: Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, Πολιτική Cookies, Όροι χρήσης GRland, Ευρωπαϊκός κανονισμός GDPR, NetzDG Policy, Social Media Policy.

Διαφωνείτε με τους Όρους; ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.

Ενημέρωση: 01.12.2020
Έκδοση: 1.0
Επιμέλεια κειμένου: Γεώργιος Σαμαρίδης, DPO
Μετάφραση κειμένου: Αλίκη Μαχαίρα

© 2020 theDtouch.net, Το παρόν παρέχεται αποκλειστικά στην εταιρεία “GR2GR” για δική της και μόνον χρήση. Απαγορεύεται ρητά, οποιαδήποτε αντιγραφή όλου ή μέρους του παρόντος, αναφορά σε αυτό, μερική ή ολική γνωστοποίηση ή παραχώρηση σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του δημιουργού. Αν επιθυμείτε παρόμοιους όρους χρήσης, επικοινωνήστε: info@thedtouch.net

Mε επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος
Όλα τα πνευματικά δικαιώματα διατηρούνται

GRland Νομοθεσία

Πολιτική Cookies

Όροι Χρήσης

Impressum

GDPR Policy

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Social Media Policy

GRland Sitemap

GRland Project