Σχεδιάστε σωστά τις διακοπές σας σε Ελλάδα-Γερμανία

Σχεδιάστε σωστά τις διακοπές σας σε ΕλλάδαΓερμανία σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα μέτρα: Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από τις 21.11.2021 περιοχή υψηλού κινδύνου για τη Γερμανία. Ο κατάλογος με τις περιοχές υψηλού κινδύνου και τις περιοχές με μεταλλάξεις του ιού δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Robert Koch και ανανεώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Προσέξτε για τα ταξίδια σας από την Ελλάδα προς τη Γερμανία

Από τη στιγμή που τέθηκε σε ισχύ ο νέος κανονισμός «CoronaEinreiseV» ισχύει λόγω της μεγάλης παγκόσμιας διασποράς εύκολα μεταδιδόμενων μεταλλάξεων του ιού SARS-CoV-2 (και ειδικά της μετάλλαξης «Δ») η γενική υποχρέωση επίδειξης αρνητικού τεστ / πιστοποιητικού εμβολιασμού για την είσοδο στη Γερμανία.

Αυτό σημαίνει ότι όποιος εισέρχεται στη Γερμανία και έχει συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του, υποχρεούται να επιδεικνύει αρνητικό τεστ Covid19, βεβαίωση ανάρρωσης ή πιστοποιητικό εμβολιασμού.

Το αρνητικό αποτέλεσμα του τεστ πρέπει να έχει εκδοθεί για PCR test το αργότερο 72 ώρες και για rapid test αντιγόνου το αργότερο 48 ώρες πριν από την είσοδο στη χώρα.

Όταν ταξιδεύετε προς τη Γερμανία από περιοχή υψηλού κινδύνου ή αεροπορικώς, τότε τα αποδεικτικά του αρνητικού τεστ, της ανάρρωσης ή του εμβολιασμού θα πρέπει να επιδεικνύονται στην μεταφορική εταιρία προς έλεγχο πριν από την αναχώρησή σας.

Μόνο σε διασυνοριακά σιδηροδρομικά ταξίδια ή σε διασυνοριακά ακτοπλοϊκά ταξίδια μικρών αποστάσεων τα αποδεικτικά αυτά μπορεί να επιδειχθούν ακόμα και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Στην Ελλάδα, τεστ κορωνοϊού διενεργούνται στα αεροδρόμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης καθώς και σε πολλά νοσοκομεία και ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα.

Μπορείτε να αναζητήσετε τα σημεία διενέργειας τεστ κορωνοϊού μέσω της εφαρμογής Visit Greece ή στις ιστοσελίδες της Condor και της Eurowings.

Για άτομα που ταξιδεύουν από την Ελλάδα προς τη Γερμανία δεν ισχύει μόνο η γενική υποχρέωση επίδειξης αρνητικού τεστ / βεβαίωσης ανάρρωσης ή πιστοποιητικού εμβολιασμού κατά την είσοδο στη Γερμανία.

Δρέσδη-Σαξονία-Γερμανία
Είσοδος από την Ελλάδα προς τη Γερμανία

Είσοδος από την Ελλάδα προς τη Γερμανία

• Απαιτείται η συμπλήρωση της ψηφιακής δήλωσης ταξιδιού στο www.einreiseanmeldung.de πριν από την άφιξη στη Γερμανία.

• Όσοι φέρουν μαζί τους βεβαίωση ανάρρωσης ή πιστοποιητικό εμβολιασμού και την εισάγουν πριν την είσοδό τους στην πλατφόρμα δήλωσης εισόδου, δεν υπόκεινται σε καραντίνα.

• Οι ταξιδιώτες που έχουν μόνο αρνητικό αποτέλεσμα του τεστ πρέπει να απομονωθούν αμέσως μετά την είσοδο στη Γερμανία και να μπουν σε καραντίνα (10 ημέρες). Η “επαναληπτική εξέταση” είναι γενικά δυνατή το νωρίτερο μετά από 5 ημέρες! Για παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών, η καραντίνα λήγει μετά από 5 ημέρες χωρίς απαίτηση τεστ.

Περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες στη γερμανική γλώσσα για τους περιορισμούς κατά την είσοδο στη χώρα, την υποχρέωση διενέργειας τεστ και καραντίνας στη Γερμανία καθώς και για τις εξαιρέσεις τους θα βρείτε εδώ.

Θεσσαλονίκη πλατεία Αριστοτέλους
Ταξίδι από τη Γερμανία προς την Ελλάδα

Ταξίδι από τη Γερμανία προς την Ελλάδα

1. Όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας και τρόπου εισόδου στη Χώρα, συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger Locator Form), στην ηλεκτρονική διεύθυνση, με τα στοιχεία επαφής τους στην Ελλάδα πριν από την άφιξή τους στη χώρα.

Η απόδειξη συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας PLF, που αποστέλλεται αυτόματα με ηλεκτρονικό μήνυμα στον επιβάτη από το σύστημα, θεωρείται αναγκαίο ταξιδιωτικό έγγραφο. Έγκυρη φόρμα PLF, με κωδικό QR, θεωρείται αναγκαία για την είσοδο σε κάθε πύλη εισόδου της χώρας.

2. Όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας και τρόπου εισόδου στη χώρα, οφείλουν εναλλακτικά:

α) να έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και να προσκομίσουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, στην ελληνική, αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική ή ρωσική γλώσσα, το οποίο έχει εκδοθεί από δημόσια αρχή και σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.

Το πιστοποιητικό εμβολιασμού περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως αυτό αναγράφεται στο διαβατήριο, τον τύπο του διενεργηθέντος εμβολίου, τον αριθμό των δόσεων και την ημερομηνία διεξαγωγής τους, ή

β) να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19, που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος είτε κατόπιν ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) βα) εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα ως προς τον εργαστηριακό έλεγχο με PCR και εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα ως προς τον έλεγχο με rapid test, ββ) από εργαστήρια αναφοράς της χώρας προέλευσης ή διέλευσης ή δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια της χώρας αυτής, εφόσον τα ιδιωτικά αυτά εργαστήρια έχουν πιστοποιηθεί από την αρμόδια εθνική αρχή πιστοποίησης της χώρας και βγ) να φέρουν βεβαίωση της ως άνω διάγνωσης, στην ελληνική, αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική ή ρωσική γλώσσα, η οποία περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως αυτό αναγράφεται στο διαβατήριο, ή

γ) να φέρουν πιστοποιητικό νόσησης κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR ή κατόπιν ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test). Το πιστοποιητικό νόσησης εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν.

Ο πρώτος θετικός έλεγχος διενεργείται από γα) δημόσια αρχή σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία ή γβ) εργαστήρια αναφοράς της χώρας προέλευσης ή διέλευσης ή δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια της χώρας αυτής, εφόσον τα ιδιωτικά αυτά εργαστήρια έχουν πιστοποιηθεί από την αρμόδια εθνική αρχή πιστοποίησης της χώρας.

Το πιστοποιητικό νόσησης έχει συνταχθεί στην ελληνική, αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική ή ρωσική γλώσσα και περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως αυτό αναγράφεται στο διαβατήριο, ή

δ) να φέρουν, σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή, Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α΄ 95), είτε αντίστοιχων ρυθμίσεων άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο περιέχονται πληροφορίες σχετικά με τον εμβολιασμό ή το αποτέλεσμα του τελευταίου ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) ή εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR για τον κορωνοϊό COVID-19, ή τη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19, κατά περίπτωση, τηρουμένων των προβλεπόμενων στην παρούσα παράγραφο χρονικών διαστημάτων.

Οι υποχρεώσεις των άνω παραγράφων ισχύουν και για ανηλίκους από δώδεκα (12) ετών και άνω. Όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας και τρόπου εισόδου στη χώρα, υπόκεινται, με την επιφύλαξη των παρ. 2Α και 2Β, σε δειγματοληπτικό εργαστηριακό έλεγχο με τη μέθοδο PCR ή έλεγχο με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) στη βάση υγειονομικού αλγορίθμου, και οφείλουν, κατά το χρονικό διάστημα παραμονής τους στη Χώρα, να τηρούν τα έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Με πληροφορίες: ellada.diplo.de | e-nomothesia.gr

Σχεδιάστε σωστά τις διακοπές σας σε Ελλάδα-Γερμανία

Υποστήριξε το GRland.info

Βοήθησε την συντακτική μας ομάδα να προσφέρει έγκαιρα και έγκυρα ενημερωτικά άρθρα στην ελληνική γλώσσα. Γίνε συνδρομητής με 4,99 τον μήνα! Περισσότερα, ΕΔΩ

Μην μαθαίνεις τα νέα από τη Γερμανία τελευταίος!

Κάνε Like στη σελίδα μας στο Facebook και ενημερώσου πρώτος για όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Έγκαιρη, έγκυρη και ανεξάρτητη ενημέρωση. Όλες οι τελευταίες Ειδήσεις από τη Γερμανία, την Ελλάδα και τον κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

Δείτε επίσης

GRland App

Κατέβασε την εφαρμογή του GRland.info για να ενημερώνεσαι αμέσως για οτι συμβαίνει και να μας επισκέπτεσαι άμεσα με ένα απλό κλικ.