Πώς να μάθετε τι κερδίζουν οι συνάδελφοί σας στη Γερμανία;

Αν υποψιάζεστε ότι οι συνάδελφοί σας μπορεί να κερδίζουν λίγο περισσότερα χρήματα από εσάς, θα χαρείτε να μάθετε ότι υπάρχει τρόπος να το διαπιστώσετε με βεβαιότητα. Δείτε τι πρέπει να γνωρίζετε για τον νόμο περί διαφάνειας των μισθών στη Γερμανία – και πώς να τον αξιοποιήσετε…

Όπως και σε πολλές χώρες παγκοσμίως, η μισθολογική ανισότητα μεταξύ των δύο φύλων είναι ένα επίμονο ζήτημα στη Γερμανία.

Πρόσφατες αναλύσεις δείχνουν ότι οι γυναίκες στη Γερμανία κερδίζουν κατά μέσο όρο 18% λιγότερο από τους άνδρες συναδέλφους τους – το τρίτο υψηλότερο μισθολογικό χάσμα στην ΕΕ.

Το 2017, η Γερμανία υιοθέτησε τον νόμο περί μισθολογικής διαφάνειας (Entgelttransparenzgesetz) για να προσπαθήσει να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα.

Ο νόμος αποσκοπεί στην ανάδειξη των μισθολογικών διαφορών μεταξύ ανδρών και γυναικών εργαζομένων που κάνουν την ίδια εργασία.

Στην πραγματικότητα, έχει σχεδιαστεί ως τρόπος για να παρακάμψει τις ρήτρες μη αποκάλυψης σε ορισμένες συμβάσεις εργασίας και το γενικό ταμπού στη γερμανική κοινωνία όταν πρόκειται να συζητηθούν οι μισθοί, τα οποία και τα δύο δυσκολεύουν τις γυναίκες να γνωρίζουν αν υποαμείβονται.

Δυστυχώς, η χρήση του νόμου στην πράξη μπορεί να αποδειχθεί αρκετά περίπλοκη – αλλά μπορεί να γίνει.

Εάν λοιπόν υποψιάζεστε ότι οι άνδρες συνάδελφοί σας μπορεί να παίρνουν μεγαλύτερο μισθό χωρίς λόγο, δείτε πώς μπορείτε να το μάθετε.

Πώς λειτουργούν όλα αυτά;

Ο νόμος, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2017, έχει δύο κύριες διατάξεις που αποσκοπούν στο να καταστήσουν τις μισθολογικές διαφορές πιο διαφανείς και να ενθαρρύνουν τις εταιρείες να τις αντιμετωπίσουν.

Πρώτον, επιτρέπει στα άτομα που εργάζονται σε εταιρείες με περισσότερα από 200 άτομα να γνωρίζουν τη διάμεση αμοιβή μιας ομάδας τουλάχιστον έξι εργαζομένων του αντίθετου φύλου που εργάζονται στο ίδιο επίπεδο με εσάς.

Δεύτερον, ο νόμος ενθαρρύνει τις εταιρείες με περισσότερους από 500 υπαλλήλους να επανεξετάζουν τακτικά τις δομές αμοιβών τους και να δημοσιεύουν λεπτομέρειες σχετικά με το κατά πόσον συμμορφώνονται με τους κανόνες περί ίσων αμοιβών ως μέρος των οικονομικών τους εκθέσεων.

Εντάξει, αλλά πώς μπορείτε να αποκτήσετε αυτές τις πληροφορίες;

Εάν εργάζεστε σε εταιρεία που απασχολεί 200 άτομα και έχει τουλάχιστον έξι άτομα του αντίθετου φύλου που κάνουν ανάλογη εργασία με εσάς, μπορείτε να υποβάλετε γραπτό αίτημα για πληροφορίες σχετικά με τις αμοιβές.

Σε αυτό το αίτημα, πρέπει να αποδείξετε ότι οι εργαζόμενοι των οποίων ζητάτε πληροφορίες για τις αμοιβές κάνουν ισοδύναμη εργασία με εσάς.

Αυτό γενικά σημαίνει ότι έχουν τις ίδιες συνολικές απαιτήσεις και επιβαρύνσεις με εσάς.

Ένα καλό μέτρο σύγκρισης θα ήταν εάν το εν λόγω άτομο μπορεί να σας αντικαταστήσει εάν λείπετε από την εργασία σας λόγω ασθένειας ή διακοπών.

Μπορείτε να διατυπώσετε το αίτημα μόνοι σας ή να χρησιμοποιήσετε ένα έντυπο που παρέχεται από την κυβέρνηση.

Θα πρέπει να υποβάλετε το αίτημα μέσω του συμβουλίου εργαζομένων (Betriebsrat), εκτός εάν η εταιρεία σας δεν διαθέτει τέτοιο συμβούλιο, οπότε μπορείτε να απευθυνθείτε απευθείας στον εργοδότη σας.

Εκτός από την αίτηση για πληροφορίες σχετικά με τη διάμεσο του μέσου ετήσιου μισθού πλήρους απασχόλησης για τη θέση σας (με τη διάμεσο να είναι η μέση τιμή μεταξύ του χαμηλότερου και του υψηλότερου μισθού), μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες για έως και δύο άλλα στοιχεία του μισθού, όπως η αμοιβή που σχετίζεται με την απόδοση και τα επιδόματα.

Ο εργοδότης σας υποχρεούται επίσης να σας ενημερώσει για τον τρόπο με τον οποίο καθόρισε τις δικές σας αποδοχές.

Εντός τριών μηνών το επιχειρησιακό συμβούλιο αναμένεται να συλλέξει τις ζητούμενες πληροφορίες από τον εργοδότη και να σας τις επιστρέψει γραπτώς.

Επιτρέπεται να υποβάλλετε αίτημα μόνο μία φορά κάθε δύο χρόνια, αλλά αν συνεργαστείτε με άλλους συναδέλφους, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε πολύ περισσότερες πληροφορίες σε συντομότερο χρονικό διάστημα.

Τι κάνω με αυτές τις πληροφορίες;

Ανάλογα με το τι ανακαλύπτετε, υπάρχουν πολλά επόμενα βήματα. Εάν ανακαλύψετε ότι κερδίζετε λιγότερα από τον μέσο μισθό των συναδέλφων σας, αυτό δεν σας δίνει αυτόματα το δικαίωμα για αναπροσαρμογή του μισθού σας.

Αντιθέτως, ένα καλό πρώτο βήμα είναι να μεταφέρετε τις ανησυχίες σας στο επιχειρησιακό συμβούλιο ή το συνδικάτο σας, το οποίο θα πρέπει στη συνέχεια να τις μεταφέρει στην εταιρεία και να πιέσει τους εργοδότες σας να αναθεωρήσουν τη δομή των αμοιβών τους.

Αν θέλετε πραγματικά να ανεβάσετε την ένταση των πραγμάτων, μπορείτε επίσης να ασκήσετε αγωγή για ίση αμοιβή βάσει του Γενικού νόμου περί ίσης μεταχείρισης (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetzes) – αν και αυτή η οδός μπορεί να είναι επισφαλής.

Εάν είστε μέλος συνδικαλιστικού οργάνου, ίσως θα πρέπει να συμβουλευτείτε το σωματείο για να σας δώσει νομικές συμβουλές σχετικά με το κατά πόσον η υπόθεσή σας είναι πιθανό να επιτύχει.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι θα πρέπει να αποδείξετε ότι αμείβεστε λιγότερο λόγω του φύλου σας.

Και ενώ η νομική διαδικασία μπορεί να είναι χρονοβόρα (μια πρόσφατη επιτυχής αγωγή χρειάστηκε περισσότερα από τέσσερα χρόνια), θα πρέπει να αποφασίσετε γρήγορα αν θέλετε να την ακολουθήσετε: αφού μάθετε για τις μισθολογικές διαφορές, έχετε μόλις δύο μήνες για να καταθέσετε αγωγή.

Τι γίνεται αν η εταιρεία μου δεν πληροί τις προϋποθέσεις;

Μια βασική κριτική του νόμου περί μισθολογικής διαφάνειας είναι ότι η πλειονότητα των γυναικών στη χώρα δεν πληροί τις προϋποθέσεις, δεδομένου ότι περίπου τα δύο τρίτα των γυναικών εργάζονται σε μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερα από 200 άτομα.

Για το λόγο αυτό, οι επικριτές έχουν ζητήσει τη μεταρρύθμιση του νόμου ώστε να ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις.

Ορισμένοι πολιτικοί έχουν υιοθετήσει αυτή τη θέση, με την επικεφαλής του Κόμματος των Πρασίνων Ρικάρντα Λανγκ να ελπίζει ότι η αλλαγή θα μπορούσε να έρθει ήδη από φέτος.

Μέχρι τότε, οι στρατηγικές για την αύξηση της διαφάνειας των αμοιβών στις μικρότερες εταιρείες περιλαμβάνουν την ανοιχτή συζήτηση με τους συναδέλφους για τους μισθούς και τη συνεργασία με το συμβούλιο της επιχείρησής σας για να πιέσετε την εταιρεία σας να αποκαλύψει -και ενδεχομένως να αναθεωρήσει- τις δομές των αμοιβών της.

Μια άλλη επιλογή είναι να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τους μέσους μισθούς στον τομέα σας σε εταιρείες παρόμοιες με τη δική σας ή να χρησιμοποιήσετε ιστότοπους όπως η Glassdoor για να ελέγξετε για πληροφορίες σχετικά με τους μισθούς από την εταιρεία σας.

Είναι αυτός ο νόμος πράγματι αποτελεσματικός;

Συνολικά, η αξιοποίηση του νόμου περί διαφάνειας μπορεί να είναι αρκετά αποθαρρυντική.

Ακόμη και αν ένας εργαζόμενος χρησιμοποιήσει τον νόμο για να αποκαλύψει μισθολογικές διαφορές, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η εταιρεία θα αντιμετωπίσει το χάσμα.

Πράγματι, οι επικριτές έχουν υποστηρίξει ότι ο νόμος ρίχνει άδικα το βάρος στους εργαζόμενους να ενεργήσουν για τις διαφορές αμοιβών, μέσω αγωγών ή άλλων τακτικών πίεσης, και όχι στις εταιρείες.

Ίσως γι’ αυτούς τους λόγους, ο νόμος δεν είχε ικανοποιητικά αποτελέσματα, καθώς φαίνεται ότι η συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων δεν έχει επωφεληθεί από την εφαρμογή του.

Σύμφωνα με μια αξιολόγηση του 2019, μόνο το 4% των εργαζομένων που συμμετείχαν στην έρευνα είχε υποβάλει αίτημα παροχής πληροφοριών, ενώ περίπου το 45% των εταιρειών με περισσότερους από 500 υπαλλήλους έχουν επανεξετάσει τις δομές αμοιβών τους.

Η Γερμανία δεν είναι η μοναδική χώρα που παρουσιάζει δυσκολίες στην εφαρμογή του νόμου για τη διαφάνεια των αμοιβών της, καθώς σε έκθεση του Eurofund διαπιστώθηκε ότι και άλλες χώρες που υιοθέτησαν νόμους για τη διαφάνεια των αμοιβών ως απάντηση στις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αντιμετώπισαν επίσης προκλήσεις στην εφαρμογή.

Ωστόσο, η έκθεση υποστηρίζει ότι με συνεχή αφοσίωση στο θέμα των ίσων αμοιβών και με προθυμία προσαρμογής και μεταρρύθμισης των νόμων που επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα αυτό, τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν να αποδειχθούν πιο αποτελεσματικά με τον καιρό.

GRland – Μην μαθαίνεις τα νέα τελευταίος!

Κάνε Like στη σελίδα μας στο Facebook και ενημερώσου πρώτος για όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Έγκαιρη, έγκυρη και ανεξάρτητη ενημέρωση. Όλες οι τελευταίες Ειδήσεις από τη Γερμανία, την Ελλάδα και τον κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

Δείτε επίσης