Τι θα αλλάξει τώρα για τους φορολογούμενους στη Γερμανία;

Τι θα αλλάξει τώρα για τους φορολογούμενους στη Γερμανία;

Ηλιακά εργοστάσια, κατασκευή κατοικιών ή μελέτη στο σπίτι: όλα αυτά θα υπόκεινται σε λιγότερους φόρους στο μέλλον ως αποτέλεσμα νέων νόμων.

Την Παρασκευή, η Bundestag ψήφισε τον ετήσιο φορολογικό νόμο με ολοκληρωμένες φορολογικές αλλαγές.

Για παράδειγμα, υπάρχουν ελαφρύνσεις για τις ηλιακές εγκαταστάσεις, για τους εργαζόμενους και για την κατασκευή κατοικιών.

Οι εταιρείες ορυκτελαίων πρόκειται να καταβάλουν προσωρινή “συνεισφορά στην ενεργειακή κρίση”.

Η μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας μέσω κληρονομιών και δωρεών θα μπορούσε να γίνει πιο δαπανηρή. Το Bundesrat πρέπει ακόμη να εγκρίνει τον νόμο.

Συμβολή στην ενεργειακή κρίση στη Γερμανία

Οι εταιρείες των κλάδων πετρελαίου, φυσικού αερίου, άνθρακα και διυλιστηρίων που αποκομίζουν κέρδη δισεκατομμυρίων λόγω των συνεπειών του πολέμου στην Ουκρανία και της αύξησης των τιμών της ενέργειας θα καταβάλουν “εισφορά για την ενεργειακή κρίση” – που περιορίζεται στα οικονομικά έτη 2022 και 2023.

Τα κέρδη που υπερβαίνουν το μέσο κέρδος κατά 20% σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη θα φορολογούνται με 33%.

Πιθανώς σε αυτό το πλαίσιο, ο ομοσπονδιακός υπουργός Οικονομικών Christian Lindner (FDP) έγραψε στο Twitter ότι ο ετήσιος φορολογικός νόμος περιέχει κυρίως καλά νέα, αλλά και μερικές “σταγόνες πικρίας”.

Δεν θέλει να μιλήσει για έναν “φόρο υπερκέρδους”, τον οποίο είχε απορρίψει εδώ και καιρό.

Όμως ο νόμος λέει: “Η συνεισφορά της ΕΕ για την ενεργειακή κρίση είναι φόρος κατά την έννοια του φορολογικού κώδικα”. Το μέτρο αναμένεται να αποφέρει στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση πρόσθετα έσοδα ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ.

Η εκπρόσωπος οικονομικής πολιτικής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Πρασίνων, Καταρίνα Μπεκ, δήλωσε ότι η συμμετοχή των εταιρειών πετρελαιοειδών με τα υπερκέρδη τους στο κόστος της κρίσης αποτελεί “σημαντική ένδειξη δικαιοσύνης και αλληλεγγύης”.

“Πριν από έξι μήνες, κανείς δεν θα πίστευε ότι θα το αποφασίζαμε αυτό ως συνασπισμός”.

Οι Πράσινοι θα ήθελαν να δουν έναν υψηλότερο φορολογικό συντελεστή από το ελάχιστο 33% που απαιτεί η ΕΕ, αλλά αυτό δεν ήταν εφικτό στο πλαίσιο του συνασπισμού.

Ανακούφιση για τους εργαζόμενους και τους μονογονεϊκές οικογένειες στη Γερμανία

Η φορολογική ελάφρυνση για τους μονογονεϊκές οικογένειες θα αυξηθεί από 4.008 ευρώ σε 4.260 ευρώ ετησίως.

Η υπουργός Οικογένειας Lisa Paus (Πράσινοι) μίλησε για ένα σημαντικό δομικό στοιχείο για τη στήριξη των μονογονεϊκών οικογενειών.

“Πολλοί μονογονείς δυσκολεύονται να δημιουργήσουν μια ασφαλή διαβίωση για τους ίδιους και τα παιδιά τους παρά την κερδοφόρα απασχόληση.

Απαιτείται περαιτέρω στήριξη, επίσης για να αμβλυνθούν τα βάρη των αυξημένων τιμών ενέργειας και του πληθωρισμού”.

Περαιτέρω ανακούφιση παρέχεται από τις αυξήσεις του εφάπαξ επιδόματος αποταμιευτών, του εκπαιδευτικού επιδόματος και του εφάπαξ επιδόματος εργαζομένων.

Γερμανία: Τι να κάνετε αν καθυστερήσετε τη φορολογική δήλωση;
Ανακούφιση για τους εργαζόμενους και τους μονογονεϊκές οικογένειες στη Γερμανία

Γραφείο στο σπίτι στη Γερμανία

Οι κανονισμοί για το γραφείο στο σπίτι θα απλουστευθούν και το επίδομα για το γραφείο στο σπίτι θα αυξηθεί. Μετά την πανδημία της Corona, πολλοί εργαζόμενοι εργάζονται σε γραφείο στο σπίτι αντί για το κανονικό γραφείο.

Συχνά, ωστόσο, δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκπτωση των δαπανών για ένα γραφείο στο σπίτι. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εισήχθη το 2020 ένα προσωρινό επίδομα για το γραφείο στο σπίτι. Το επίδομα αυτό θα αυξηθεί τώρα.

Στο μέλλον, θα υπάρχει ημερήσια κατ’ αποκοπήν χρέωση 6 ευρώ, για μέγιστο διάστημα 210 ημερών. Συνεπώς, το μέγιστο φορολογητέο ποσό θα είναι 1.260 ευρώ ετησίως.

Για όλους όσοι έχουν μελέτη στο σπίτι και δεν έχουν χώρο εργασίας στην εταιρεία, θα υπάρχει επίσης ένα ετήσιο εφάπαξ ποσό 1.260 ευρώ στο μέλλον.

Αυτό θα γλιτώσει τους ενδιαφερόμενους από πολλή “γραφειοκρατία”.

Στεγαστική και ενεργειακή πολιτική στη Γερμανία

Ο ετήσιος φορολογικός νόμος έχει ως στόχο να δώσει νέα ώθηση στην κατασκευή νέων κατοικιών, η οποία έχει παραπαίει, δήλωσε ο βουλευτής του SPD Bernhard Daldrup στη Bundestag.

Συγκεκριμένα, η γραμμική απόσβεση για τα κτίρια κατοικιών θα αυξηθεί από δύο σε τρία τοις εκατό. Μια νέα έκδοση του ειδικού επιδόματος απόσβεσης αποσκοπεί στην προώθηση της κατασκευής νέων προσιτών και φιλικών προς το κλίμα ενοικιαζομένων κατοικιών.

Οι φορολογούμενοι θα μπορούν να εκπίπτουν πλήρως τις συνταξιοδοτικές τους εισφορές από το επόμενο έτος, δύο χρόνια νωρίτερα από ό,τι είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Αυτό υποτίθεται ότι είναι ένα πρώτο βήμα για την αποφυγή του μακροπρόθεσμου κινδύνου διπλής φορολόγησης των συντάξεων.

Το εφάπαξ ποσό της τιμής ενέργειας των 300 ευρώ για τους συνταξιούχους και τους δικαιούχους συντάξεων υπόκειται πλήρως σε φορολόγηση, όπως και το εφάπαξ ποσό για τους μισθωτούς.

Η φορολόγηση γίνεται με τον ατομικό φορολογικό συντελεστή. Σύμφωνα με επιστολή προς τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας του SPD, αυτό θα δημιουργήσει κοινωνική ισορροπία, καθώς η φορολογία θα βασίζεται στο εισόδημα.

Η επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πρόκειται να λάβει ισχυρή ώθηση με φορολογικές ελαφρύνσεις για τα ηλιακά εργοστάσια, όπως δήλωσε ο βουλευτής των Πρασίνων Stefan Schmidt.

Όσοι έχουν ένα μικρό φωτοβολταϊκό σύστημα στη στέγη του σπιτιού τους θα απαλλάσσονται από τους φόρους εισοδήματος, αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2022. Επιπλέον, θα καταργηθούν πολλές υποχρεώσεις υποβολής φορολογικών δηλώσεων.

Τι θα αλλάξει τώρα για τους φορολογούμενους στη Γερμανία;
Στεγαστική και ενεργειακή πολιτική στη Γερμανία | By Snowdrop’s Images

Αποτίμηση των ακινήτων στη Γερμανία

Οι αλλαγές στην αποτίμηση της ακίνητης περιουσίας θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε υψηλότερο φόρο κληρονομιάς ή δωρεάς για μεγαλύτερα περιουσιακά στοιχεία.

Ο νέος κανονισμός ανάγεται σε απόφαση του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Η Ένωση Φορολογουμένων επέκρινε το γεγονός ότι τα αφορολόγητα επιδόματα δεν θα αυξάνονταν ταυτόχρονα.

Ωστόσο, θα ήταν ακόμη δυνατό να αποδειχθεί μια χαμηλότερη τιμή με τη βοήθεια γνωμοδότησης εμπειρογνώμονα. Η Βαυαρία έχει ήδη υποστηρίξει την αύξηση του αφορολόγητου στο Bundesrat. Το FDP έδειξε προθυμία να το πράξει.

Ο Lindner δήλωσε στη “Συνέντευξη της εβδομάδας” του SWR ότι στην αποτίμηση των ακινήτων θα πρέπει να ακολουθήσει έναν κανονισμό που χρονολογείται ακόμη από την ευθύνη του πρώην υπουργού Κατασκευών Horst Seehofer (CSU).

Κατηγόρησε τα κόμματα της Ένωσης για κινδυνολογία. Δεν υπήρχε κανένα “εκτεταμένο όργιο φορολογικών αυξήσεων” που θα έπρεπε να φοβόμαστε.

Άμεσες πληρωμές στη Γερμανία

Ο ετήσιος φορολογικός νόμος αποσκοπεί επίσης στη δημιουργία της νομικής βάσης για τις άμεσες πληρωμές των παροχών δημόσιας βοήθειας, μέσω του αριθμού φορολογικού μητρώου.

Αυτό θα επιτρέψει μια απλή και μη γραφειοκρατική μέθοδο πληρωμής στο μέλλον, για παράδειγμα για τα προγραμματισμένα χρήματα για το κλίμα.

Σε πρώτο στάδιο, οι αριθμοί λογαριασμών για τους φορολογούμενους που δεν έχουν ακόμη συμπεριληφθεί στη βάση δεδομένων αριθμών ταυτότητας πρέπει να συλλεχθούν και να αποθηκευτούν.

GRland – Μην μαθαίνεις τα νέα τελευταίος!

Κάνε Like στη σελίδα μας στο Facebook και ενημερώσου πρώτος για όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Έγκαιρη, έγκυρη και ανεξάρτητη ενημέρωση. Όλες οι τελευταίες Ειδήσεις από τη Γερμανία, την Ελλάδα και τον κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

Δείτε επίσης